Gå til innhold
Annonse
MF Møkstrafjord. Arkivfoto: Fjord1
MF Møkstrafjord. Arkivfoto: Fjord1

Fergerederiet Fjord1 fosser frem, men holder fokus på nye anbud og overtakelse av nye fartøy. 

Annonse

– Vi er godt fornøyd med et sterkt kvartal. Det er takket være god drift og en god jobb. I vår business er det viktig å utvikle seg hele tiden, og her er det mange som gjør en stor jobb i hverdagen, sier Fjord1-sjef Dagfinn Neteland til Skipsrevyen.

Ifølge kvartalsrapporten økte fergeselskapet Fjord1 inntektene i tredje kvartal til 824,5 millioner, mot 761,7 i sammer periode i fjor. 

Trass i et sterkt kvartalsresultat er vi fokuserte på det som skjer framover, som innebærer flere anbudsprosesser og overtaking av nye, miljøvennlige fartøy, uttaler Fjord1-sjef Dagfinn Neteland.

Hittil i år er resultatet på 553,3 millioner kroner. Selskapet legger bak seg en periode med stabil drift.

– Fjord1 er preget av svært stor aktivitet i hele selskapet, men kanskje spesielt på anbudssiden hvor vi er glade over å ha vunnet godt fram i denne perioden. Resultatene våre understreker at vi er ledende innen det grønne skiftet. Gjennom den høye aktiviteten som vi har lagt bak oss over en lang periode, er vi også begynt å høste verdifulle erfaringer som vi tar med oss i det videre arbeidet.

To på en uke

I oktober tok rederiet levering av el-fergene «Austrått» og «Vestrått» fra Havyard med bare en ukes mellomrom, tidligere i år «Husavik», innen  2020 vil 28 elektriske ferger være i drift, som en del av konvertering fra konvensjonell til elektriske ferjedrift.

Nylig ble Fjord1 innstilt som vinner i anbudskonkurransen om drift av fire samband på indre Sunnmøre. Kontrakten strekker seg over 14 år, og har en verdi på om lag to milliarder kroner. Forventa kontraktsignering er i løpet av november.

–  Volumet går opp. Det er og gledelig, sier Neteland videre.

Passasjerbåtdrift

Fjord1 er engasjert i passasjerbåtdriften mellom Kristiansund og Trondheim i samarbeid med Fosen Namsos Sjø gjennom selskapet Partsrederiet Kystekspressen ANS, med en eierdel på 49 %.

Samlet årlig omsetning i de deleide selskapene Fjordtours, The Fjords og Geiranger Fjordservice utgjør om lag MNOK 500.

Les også.
Annonse