Gå til innhold
Annonse

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt kontrakt for ferjesambanda Eidsdal-Linge, Stranda-Liabygda, Hundeidvik-Festøy og Sæbø-Leknes-Standal-Trandal til Fjord1 ASA.

Annonse

Kontrakten for indre Sunnmøre vil gjelde fra 1. januar 2020 og fram til 31. desember 2033.

Investeringer på land

Møre og Romsdal fylkeskommune skal ruste opp kaianlegga knyttet til Eidsdal-Linge slik at de kan bli trafikkert av større ferjer. Kaianleggene er i dag små og har avgrenset levetid, melder Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Samferdselssjef Arild Fuglseth
Samferdselssjef Arild Fuglseth

Nye kaianlegg skal vere klar til å ta imot nye og større ferjer fra og med 2024.

Reduksjon av utslepp

Kontrakten innebærer en omfattande reduksjon av
CO2-utslipp og bruk av fossilt drivstoff for de to ferjesambandene Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda når nye fartøy skal settes inn. CO2-utsleppene blir for disse sambandene redusert med rundt 90 %.

– Det har vært god konkurranse om oppdraget, og vi er svært glad for å redusere miljøutslippene fra fylkesvegfergene som ligger tett inn på verdensarvområdet, sier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Annonse