Handlekraftig team: Administrerende direktør Roar Stenersen og Gründer Leif Gjelseth i Havyard Fish Handling & Refrigeration (tidligere MMC) ser fram til å fortsette det gode teamarbeidet for å styrke selskapets posisjon som en internasjonalt ledende leverandør av utstyr for håndtering og kjøling av sjømat til fiskebåter, brønnbåter og landanlegg.  Foto: Siv Nærø
Handlekraftig team: Administrerende direktør Roar Stenersen og Gründer Leif Gjelseth i Havyard Fish Handling & Refrigeration (tidligere MMC) ser fram til å fortsette det gode teamarbeidet for å styrke selskapets posisjon som en internasjonalt ledende leverandør av utstyr for håndtering og kjøling av sjømat til fiskebåter, brønnbåter og landanlegg. Foto: Siv Nærø

Roar Stenersen ansatt som administrerende direktør i Havyard Fish Handling & Refrigeration

Publisert

Stenersen erstatter Leif Gjelseth som går over i en stilling som leder av salg og forretningsutvikling i Havyard Fish Handling & Refrigeration

Integreringsprosess

Siden Havyard Group kjøpte aksjemajoriteten i MMC Tendos Holding i 2012 har det pågått en kontinuerlig prosess med integrering av selskapets aktiviteter i Havyard Group.

I forbindelse med oppkjøpet av MMC ble det opprettet et nytt forretningsområde i Havyard Group som skulle ha ansvar for utstyr for håndtering og kjøling av sjømat om bord innen fiskeri og oppdrett. I mars i år ble det besluttet å endre navnet på selskapet og forretningsområdet fra MMC Tendos Holding AS til Havyard Fish Handling & Refrigeration AS.

Den pågående prosessen med børsnotering av Havyard Group har gjort det naturlig å sluttføre integreringen av tidligere MMC og Havyard Group har derfor kjøpt minoritetsaksjonærenes andel i Havyard Fish Handling & Refrigeration AS (med Leif Gjelseth som største aksjonær) og eier nå selskapet 100 %.

Tror på Havyard

Leif Gjelseth, Gründer og tidligere hovedaksjonær i MMC Tendos Holding har stor tro på Havyard Group og Havyard Fish Handling & Refrigerations rolle i konsernet der de kan levere alt fra enkeltsystem og pakker til eksterne skipsverft til integrerte pakker til Havyard design bygd på Havyards eget verft. Gjelseth har derfor gjennom sitt selskap Erle Invest kjøpt et betydelig antall aksjer i Havyard Group ASA.

- Når jeg solgte majoriteten av aksjene mine i MMC til Havyard Group i 2012 var det med troen på at et tettere samarbeid mellom MMC, som leverer løsninger til håndtering av fisk og Havyard som designer og bygger fiskebåter ville frambringe produkt som var bedre enn det vi hadde muligheten for i et typisk kunde- / leverandørforhold. Siden den tid har vi jobbet med produktutvikling, integrering og uthenting av synergier og jeg mener vi er på god vei til å oppnå disse målsetningene. Jeg har stor tro på at vi skal fortsette denne positive utviklingen i Havyard Group og benyttet derfor muligheten til å kjøpe Havyard-aksjer i forbindelse med børsprosessen, avslutter en fornøyd Gjelseth.

Fokus på forretnings- og organisasjonsutvikling

Leif Gjelseth har ledet forretningsområdet Fish Handling & Refrigeration siden det ble en del av Havyard Group. I tillegg har Gjelseth hatt ansvar for utvikling og salg av MMC-produkter og generell forretningsutvikling i forretningsområdet. Dette er noe Gjelseth ønsker å fokusere enda mer på og går derfor over i en stilling som Senior Vice President Sales & Business Development i Havyard Fish Handling & Refrigeration AS.

Roar Stenersen, har siden oktober 2013 vært daglig leder i de to produktområdene i Havyard Fish Handling og Refrigeration og har hatt det operative ansvaret for driften. Stenersen var derfor et naturlig valg som erstatter for Gjelseth når han nå går over i ny stilling. Styret har derfor med umiddelbar virkning ansatt Roar Stenersen som Executive Vice President for Havyard Fish Handling & Refrigeration AS. Stenersen overtar også Gjelseths rolle i konsernledelsen i Havyard Group ASA.