Karmorneftegaz SARL terminerer Rem Server-kontrakt

Njet fra Russland til norske offshorerederier

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I alt 10 norskeide og delvis norskeide offshore serviceskip får ikke fortsette på sine leieavtaler med det russiskkontrollerte Luxembourg-registrerte Karmorneeftegaz SARL (Kara Sea Operation) for virksomhet i Karahavet neste år. 

I alt har ni ankerhåndteringsskip og plattformforsyningsskip, samt et innkvarteringsskip, i sommer operert for det russiskdominerte selskapet i Karahavet. Avtalene blir nå terminert. Det kommer til å bety betydelige inntektstap for de berørte rederiene. Det kan også bety hardere konkurranse i Nordsjøen neste år, der etterspørselen etter tonnasje ventes redusert mens antall ledige skip øker.

De berørte rederiene som nå må finne andre gjøremål for skipene sine er: Siem Offshore som drives fra Kristiansand, det svensk/norske Viking Supply Ships i Kristiansand, Rem Offshore i Fosnavåg og Island Offshore i Ulsteinvik.

Det er den russiske olje- og gassgiganten Rosneft og amerikanske ExxonMobil som står bak Kara Sea Operation med henholdsvis 66,67 prosent og 33,33 prosent av aksjene. Disse selskapene har drevet leteboring med boreplattformen «West Alpha» i Karahavet. Den halvt nedsenkbare plattformen tilhører North Atlantic Drilling i Stavanger som er børsnotert i New York. Største eier er John Fredriksen-dominerte Seadrill.

Seadrill og Rosneft gjorde tidligere i år en foreløpig avtale om at det russiske selskapet skulle kjøpe seg inn med en større aksjepost i North Atlantic Drilling og samtidig leie en rekke av Stavanger-selskapets rigger. Inntil nå har den foreløpige avtalen ikke materialisert seg i et konkret resultat, noe markedet antar skyldes den russiske annekteringen av Krim og Russlands invasjon i det østlige Ukraina og de etterfølgende sanksjonene fra Vesten overfor Russland. Det spekuleres nå i om termineringen av de ti offshoreserviceskipene også er et resultat av disse sanksjonene. Dette er foreløpig ikke bekreftet. Skipsrevyen har ikke fått kontakt med Rosneft for kommentarer.

De offshore serviceskipene som har fått terminert sine avtaler, var opprinnelig leid inn til to sesonger i Karahavet, men nå blir det det ikke noe av returen til det nordlige Russland. Oljeselskapene hadde også opsjoner til å benytte skipene i sesongene 2016 – 2017.

Skipene som berøres av termineringen er MS «Siem Topaz» og MS «Siem Amethyst», Kristiansand-registrerte AHTS-er på henholdsvis 4.250 tdw med 25.480 BHK i maskinrommet og MS «Siem Amethyst» på 4.225 dwt og motorkraft på .21.456 BHK, samt PSV-en MS «Siem Pilot» på 4.500 dwt. De tilhører London-bosatte Kristian Siems børsnoterte Siem Offshore.

Sunnmørsrederen Åge Remøys børsnoterte Rem Offshore berøres av termineringen gjennom PSV-skipene MS «Rem Server» og MS «Rem Supporter» begge på 5.300 dwt. Ifølge en børsmelding fra Rem Offshore vil rederiet motta kompensasjon for termineringen. Det oppgis ikke noen erstatningssum. Begge skipene har imidlertid fått nye kontrakter med ExxonMobil Exploration and Production Norge AS. Denne kontrakten har en fas varighet frem til 1. juni 2015 for MS «Rem Server» og til ca. 1. oktober 2015 for MS «Rem Supporter». I tillegg er det opsjoner på forlengelse av avtalene. For øvrig vil samtlige rederier som er berørt, motta kanselleringsgebyr.

Oppsigelsen av avtalen betyr for det Christen Sveaas-kontrollerte Viking Supply at tre skip står uten kontrakter for sesongen neste år. Det er AHTS MS «Balder Viking», AHTS MS «Brage Viking» og ATHS MS «Magne Viking». De er tidligere rapportert innleid for Karahav-operasjoner for ca. 90.000 dollar dagen. Et fjerde «Viking»-skip, ATHS MS «Loke Viking» er også berørt, men det ble allerede kjent tidligere i høst. Skipet har operert i Karahavet i 2014-sesongen, men ble altså terminert i høst. Alle de Sveaas-kontrollerte skipene er spesialbygget for operasjon i værharde farvann, også med tanke på isoperasjoner.

Island Offshore, eid av Morten Ulstein-familien berøres ved at spesialskipet MS «Island Crown» ikke blir å finne i Karahavet neste år. Det er utstyrt for innkvartering av mannskaper og har i 2014-sesongen vært benyttet som boligkvarter for folk fra riggen «West Alpha» under boreoppdragene i området.