Jeppesen donerer elektroniske sjøkart til Redningsselskapet

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Jeppesen utvider sin støtte til Redningsselskapet ved å tilby fri tilgang til offisielle elektroniske sjøkart (ENC-er) for alle redningsskøyter, et initiativ som tas i samarbeid med PRIMAR og Kartverket.

De siste 11 årene har Redningsselskapets båter og redningsskøyter brukt Jeppesens elektroniske kart med jevnlige oppdateringer og tilleggsdata, og de har også fått teknisk støtte fra selskapet. Selv om redningsskøytene ikke er pålagt å bruke ENC-er, krever internasjonal lovgivning at større skip innfører slike navigasjonsløsninger, og at disse utarbeides av et offisielt kartverk. Det er bakgrunnen for at Jeppesen har valgt å overrekke denne gaven, som har en årlig verdi på nesten 3 millioner norske kroner.

”I tillegg til å supplere ENC-ene med nettbaserte oppdateringer, vil vi også videreutvikle samarbeidet vi har med Redningsselskapet," forteller Egil Årstad, administrerende direktør og divisjonsdirektør for Jeppesen Marine.

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet forteller at “vi har et glimrende samarbeid med Jeppesen. Flåten vår har rundt 7000 oppdrag i året, og vi trenger det mest moderne utstyret vi kan få om bord.”

"Vi i Jeppesen mener at Redningsselskapet er en svært verdig organisasjon å gi støtte til”, sier Årstad. ”De går ut i all slags vær for å redde liv og hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner.”

Det er en norsk tradisjon å støtte denne organisasjonen, som er mer enn 100 år gammel. I tidligere tider arrangerte fiskerkonene utlodning for å skaffe penger til driften. Noen av redningsskøytene har også fått navn etter de norske skipsrederne som har donert dem.

“Samarbeidet er dessuten nyttig for Jeppesen,” tilføyer Årstad. ”Redningsselskapet har et fast mannskap av ’superbrukere’, og ved hjelp av dem kan vi drive kontinuerlig etterprøving og overvåking av produktene og tjenestene våre. På den måten sikrer vi oss kvalitet i verdensklasse, og det er nødvendig for å kunne levere elektroniske produkter og tjenester til den internasjonale skipsflåten.”

Alle de 44 redningsskøytene blir utstyrt med ENC-er, og det gjelder også for nye redningsskøyter som organisasjonen vil anskaffe i fremtiden. ENC oppdateringene blir gjort tilgjengelige så snart Jeppesen får oppdateringer fra Kartverket.

Kartverkets hovedfunksjon er å bedre sikkerheten til sjøs ved å produsere og distribuere offisielle ENC-er til sluttbrukere. Denne distribusjonen foregår via PRIMAR (et regionalt koordineringssenter for offisielle elektroniske sjøkart, ledet av Kartverket) via et nettverk av kommersielle forhandlere.

Jeppesen er et selskap i Boeing-gruppen som lenge har samarbeidet med Kartverket, og som har levert dKart Office, en programvare Kartverket har brukt siden 2006 til å utarbeide kart elektronisk og på papir.

“Også før det, da Kartverket gjorde en ny kartlegging av hele norskekysten, produserte vi ENC-er og papirkart i nesten 10 år som underleverandør til Kartverket.  Gjennom dette samarbeidet kjenner vi den høye kvaliteten på norske sjøkart,” sier Årstad.

Evert Flier, Direktør Sjø i Kartverket, beskriver Jeppesen som en “langsiktig strategisk partner for ENC-distribusjon” og påpeker at riktig bruk av ENC-er reduserer faren for ulykker til sjøs. Han understreker hvor viktig det er at de som utfører søk og redningsoperasjoner, benytter ENC-er av samme høye kvalitet som dem SOLAS-skip (Safety of Life at Sea) er pålagt å ha.

“Dette oppnår vi ved å gi Redningsselskapet fri tilgang til offisielle norske ENC-er," sier Flier. “Løsningen som foreligger, er et strålende eksempel på samarbeid mellom det offentlige og private gjennom PRIMAR og Jeppesen.  Dette er en merkedag ikke bare for Redningsselskapet, Kartverket og Jeppesen, men også for hele båtfolket som er avhengig av Redningsselskapets tjenester når de ferdes langs kysten.”