Vår nære fremtid!

Hurtigbåtkonferansen 2015

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hurtigbåtforbundet, HRF gjennomførte 16. og 17. april sin ellevte Hurtigbåtkonferanse. Denne gangen om bord i hurtigruteskipet Midnatsol.

Tema for konferansen var Hurtigbåten i en verden av 0-visjoner. Dette temaet ble valgt i lys av de seneste politiske signal fra regjeringen og EU om 0-utslipp fra kollektivtransporten innen få år. Et høgaktuelt tema for en næring som er kjent som storforbruker av energi. Det er et faktum at det koster mye energi å bevege seg fort på sjøen. Samtidig er hurtigbåten ofte det eneste alternativet for å opprettholde et akseptabel samferdselstilbud og trygghet i mange kystsamfunn.

Det var langt fra depresjon og maktesløshet som preget konferansen. I foredrag etter foredrag kom viktige næringsaktører frem med alternative fremdriftssystemer, energikilder og nye skrogformer.

Hurtigbåter drevet frem av brenselceller med hydrogen produsert lokalt i småkraftverk kan bli en realitet om kort tid. Fossekraft rett på tanken med destillert vann som eneste utslipp må vel være en hver politikers våte drøm?

Batteriteknologien er i rivende utvikling. Teknologien fra i fjor er allerede i ferd med å bli utdatert. Det ble i flere foredrag dokumentert god økonomi i bruk av batterier, enten som eneste kraftkilde i korte ruter eller i hybridløsninger der batteridriften for eksempel blir brukt ved havneanløp. Hybriddrift kombinert med avanserte eksosrensesystemer vil kunne gi meget gode resultater på kort sikt.

Andre forbedringsmuligheter ligger i effektive terminaltanløp. Det ble vist til undersøkelser som tyder på at plasseringen av hurtigbåtterminaler innerst i mange havner langt fra er miljøvennlig eller effektivt. Andre undersøkelser viser at måten mannskapet bruker maskineriet på, gir svært store utslag i forbruk.

Realiseringen av Stad skipstunnel stod sentralt under konferansen. Den viktigste samfunnsøkonomiske gevinsten ved dette prosjektet ligger i etablering av nye hurtigbåtruter.

Deltakerne på konferansen ble presentert for spenstige prosjekt som viser at både 50 knop, akseptabelt energiforbruk og god komfort er oppnåelig ved å kombinere kjent teknologi.

For mer informasjon om Hurtigbåtkonferansen 2015 kontakt HRF på post (at) hrf.no.