"Rem Forza" i Ålesund, august 2008. Foto Skipsrevyen

Befraktningsavtale for "Rem Forza"

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rem Offshore ASA har inngått en befraktningsavtale med DeepOcean AS for OCV skipet "Rem Forza".
Befraktningsavtalen har en varighet på tre år, med ytterligere tre årlige opsjoner. Skipet er av typen MT 6022. I tillegg har Micoperi SRL utøvd en opsjon på OCV skipet «Rem Pioneer»  slik at den faste perioden går frem til februar 2016, med  mulighet for forlengelse i ytterligere et år. Det opplyses at kontraktene er gjort på markedsmessige vilkår.

REM Offshore ASA er notert på Oslo Børs (OAAX) under ticker REM. Selskapets kontorer ligger i Fosnavåg. Flåten består av 20 fartøy, inkludert 2 fartøy under bygging (2 OCV, 11 PSV, 7 CSV). REM Offshore har en ny og moderne flåte med en snittalder på ca 3 år og selskapet har ca 550 høyt kvalifiserte ansatte. REM Offshore arbeider kontinuerlig med å tilfredsstille våre kunders behov gjennom forbedring av våre operasjoner i tråd med "best operating practices" og med et kontinuerlig fokus på helse, sikkerhet, miljø og kvalitet.