31.08.2015 Nyheter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Når analytikere og media rapporterer inntjeningen ($/dag) er det stort sett teoretiske tall – uten ventetid, forsinkelser eller noe annet. Frontline er et av rederiene som oppgir reell inntjening (for egne skip) i sine kvartalsrapporter. For 2. kvartal 2015 var tallene (gjennomsnitt for spot og periode) for VLCC $50.600 og for Suezmax $33.800 per dag. Spot alene viste $53.600 hhv. $38.000.

Per august estimerer selskapet gjennomsnittlig daglig cash breakeven for resten av 2015 til ca. $24.500 hhv. $21.000 for VLCC hhv. Suezmax.

Driften/operating expenses steg betydelig i 2. kvartal til $11.800 per dag fra $8.500 i 1. kvartal grunnet 4 dokkinger i 2. kvartal mot null perioden før.

LNG – 2. kvartal 2015. Höegh LNG oppgir resultat etter skatt på $6 mill. for perioden, mens Golar LNG oppgir EBITDA til minus $25,3 mill.

Höegh skriver at LNGC markedet fortsatt er oversupplied og ca. 11% av flåten, eller ca. 45 LNG skip, er p.t. uten beskjeftigelse.

Ifølge Golar LNG er LNG shipping markedet fortsatt under press, og ratene hittil i 3. kvartal forblir ca. $25/30.000 per dag. Utnyttelsesgraden av flåten har imidlertid forbedret seg fra 2. kvartal.

Prosafe og Shell U.K. har inngått kontrakt for Regalia semi-submersible accommodation vessel ved Brent C plattformen på UK sektor i Nordsjøen. Kontrakten har kort varighet med oppstart i 2. kvartal 2016. Kontraktsverdien er ca. $24 mill. Regalia er utstyrt med DP gangway.

Seadrill Limiteds 2. kvartal 2015 resultat viser 93% økonomisk utnyttelsesgrad og overskudd på $423 mill. Driftsresulatet kom ut på $384 mill. mot $703 mill. foregående kvartal. Selskapet har fått utsatt leveringen av to nybygg boreskip, West Draco og West Dorado, til 1. kvartal 2017. Leveringene av åtte jack-ups under bygging er også blitt utsatt, - til 2016 og 2017. Seadrill Group har ordre backlog på ca. $14 mrd.

Seadrill har 15 rigger under bygging bestående av 4 boreskip, 3 semi-submersibles og 8 jack-ups.

Odfjell Group annonserer beste kvartalsmessige performance siden 3. kvartal 2008. Dette forteller vel mer om hvor dårlig markedet har vært enn hvor godt rederiet har gjort det i 2. kvartal med netto resultat på $7 mill. − tatt i betraktning rederiets størrelse med en flåte på 80 skip pluss annen virksomhet.

Det generelle handy tankmarkedet har som nevnt flere ganger, nytt godt av adskillig bedre frakter i år. Teoretisk gjennomsnittlig time charter rate for årets første syv måneder for MR typen var ca. $22.000 per dag, hvilket er $10.000 høyere enn snittet for hele fjoråret.

Ref forrige Ukeblikk vedr. Norges Rederiforbunds utspill om ‘Nei til beaching av skip’.

Danmarks Rederiforening ser det på en annen måte. De har selv besøkt Alang-stranden i India og sier at et par av verftene der har investert i metoder, som dels sikrer at skipet opphugges sikkert og forsvarlig, og dels at miljøet sikres mod utsivning.

Det vil være å ta brødet ut av munnen på de verftene som både har investert og har gjort en viktig innsats hvis de plutselig ikke kan ta imot f. eks. europeiske skip. Man er nødt for å se mer nyansert på opphugging, hvilket Hong Kong–konvensjonen også gjør, ifølge DR.

Den danske holdning er helt på linje med den europeiske holdning, hvor den europeiske sjøfartsorganisasjon ECSA arbeider på en generell ratifisering av Hong Kong-konvensjonen.

Noen av aktørene i resirkuleringsprosessen har også reagert på utspillet fra NR. Det som blant annet går igjen, er at de ikke forstår at Norge vil forby beaching, mens landet samtidig har ratifisert IMOs Hong Kong Convention − som altså IKKE forbyr beaching så lenge resirkuleringspraksisen og prosedyrene er miljøvennlige.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-34 var 16.971 tonn (15.798 tonn uken før) til pris kr. 41,74 (46,63) per kg.

Nybygg kontrakter. Hittil i år er det kontrahert 611 nybygg mot for samme periode i fjor 1.650 enheter. Kun 10% av årets kontrakter gjelder bulkers. Det er bestilt ca. 100 stortank skip (VLCC, Suezmax og Aframax), ca. 50 MediumRange tankers og ca. 25 kjemikalietankskip under 40.000 dwt. Containerskip står for ca. en femtedel av totalen. (Clarkson Research).

Denne uken erklærte Shell force majeure på eksport av råolje fra Bonny, Nigeria etter at to viktige rørledninger på totalt 0,8 mill. fat/dag ble stengt grunnet tyverier. Nigeriansk råolje eksport steg i første halvår med 2% år/år.

Verdens største oljeservice selskap, Schlumberger, kjøper utstyrsleverandøren Cameron International i en $14,3 mrd. handel. Det forklares med at kjøper vil utnytte dagens markedssituasjon med lave oljepriser. Dermed fortsetter konsolideringen innen bransjen. Halliburton bød for ikke lenge siden på Baker Hughes, en handel som ennå ikke er ferdig behandlet. Cameron produserer blant annet blowout preventers.

Italianske Eni har oppdaget et gigantisk gassfelt, Zohr, offshore Egypt som skal være det største funnet gjort i Middelhavet. Det vil få avgjørende betydning for Egypts behov for naturgass. Feltet inneholder mulig 30tn kubikkfot med gass, eller tilsvarende 5,5 mrd. fat oljeekvivalenter, ifølge Eni. Feltet har vanndyp på 1.450 meter og dekker 100 km2. Feltet kan også gi Europa en ny forsyningskilde.

Mange har sett med forundring på den australske iveren etter å utvinne mest mulig jernmalm det siste året samtidig som malmprisene har falt betydelig. Nå forteller BHP Billiton at selskapets produksjon i Vest-Australia satte rekord for året frem til 30. juni, og produksjonsutgiftene falt med 31% i forhold til 2013-14 året – til under $19 per tonn. For kommende år er målet ytterligere reduksjon til $15 per tonn.

Råoljelagrene i USA falt til laveste på fem måneder for uken som endte 21. august, ifølge US Energy Information Administration. Importen av råolje falt med ca. 10% fra uken før til gjennomsnitt på 7,2 mill. fat/dag.

Containerskip. Time charter ratene falt i august. Antatt rate for ett års varighet for 2750 teu skip falt med 11% til $9.750 per dag. Raten for 1000 teu skipfalt med 5% til $7.800 per dag. Ett års t/c for Panamax (4400 teu) var 8% lavere med $13.750 per dag. Tallene er likevel høyere enn per slutten av 2014 da raten for Panamax var $10.150 per dag.

Anslaget for vekst i den globale container traden i 2015 er justert ned til 4,6% etter 5,3% vekst i 2014.

Ifølge The Telegraph samarbeider Rolls-Royce med myndighetene i Brasil i etterforskningen av Petrobras bestikkelsesskandalen. R-R må svare på spørsmål om forbindelse med personer som er brakt inn i skandalen, som allerede har ført til anklager mot mer enn 100 senior forretningsfolk og politikere. En talsperson for R-R uttalte blant annet ‘We have repeatedly made it clear that Rolls-Royce will not tolerate business misconduct of any kind’. Petrobras etterforskningen blir lokalt kalt Operation Car Wash.

Ref. miljødebatten om resirkulering ovenfor. Man bør i denne sammenheng ikke slippe av syne viktigheten av Resirkuleringsrollen i markedsutviklingen på Supply siden, og det må ikke skapes flaskehalser i utrangeringsprosessen. Dette gjelder naturlig nok mest for Tank og Bulk. (Er det forresten mange Tank og Bulk medlemmer i Rederiforbundet?) Sikkerhetsmessig er ingen er tjent med at gamle (og farlige) fartøyer flyter rundt på verdenshavene lenger enn nødvendig. Dagens fleksibilitet vises godt gjennom resirkuleringstallene de siste årene. I år er det utfasingsår for bulkers med over 28 mill. dwt solgt for resirkulering de siste 12 månedene, mot 16 mill. dwt for ett år siden. På den annen side har det sterke tankmarkedet ført til resirkulering av kun 5 mill. dwt de siste 12 månedene per august mot 11,4 mill. dwt for ett år siden.

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).