Indiske resirkuleringsverft godkjent

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

ClassNK utsteder Hong Kong Convention Statements of Compliance (SoC) til to resirkuleringsfasiliteter i Gujarat, India; R. L. Kalthia Ship Breaking Pvt. Ltd. og Priya Blue Industries Pvt. Ltd. som bekrefter at fasilitetene er på linje med Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 (HKC).

ClassNK har gjennomgått Ship Recycling Facility Plans (SRFPs) utarbeidet av Kalthia og Priya Blue som oppfyller HKC regelverket og bekrefter at deres skipsresirkuleringsprosess følger de respektive SRFP’ene – i tillegg til å ha foretatt on-site inspeksjoner før utstedelsen av SoC. Dette er forøvrig første gang at SoC har blitt utstedt til resirkuleringsfasiliteter for skip i Asia.

To Beach or Not to Beach

I Ukeblikk 24. august hadde vi en kortversjon av Poten & Partners’ kommentarer til Norges Rederiforbunds utspill om ‘no to the beaching of ships’. Vi gjentar en passus::

‘Poten & Partners viser så til at de kommersielle realitetene (spesielt for tank og bulk) kan være helt andre. I tillegg kommer at IMOs initiativ i 2009 (Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships) hittil ikke er blitt ratifisert av mer enn tre land (inklusiv Norge). Avslutningsvis mener P&P at mens annonseringen fra NR kan være symbolsk viktig, deles ikke synspunktene universelt’.

NRs utspill har ført til flere reaksjoner, fra blant annet GMS som er en ledende kjøper av skip for resirkulering. GMS støtter Danish Ship Association (DSA) som ikke vil følge NRs eksempel. En delegasjon fra DSA har vært i Alang, India for å få førstehåndskjennskap til til hva noen har gjort for å møte Hong Kong Convention, og konkluderer med blant annet (ifølge GMS): ‘The DSA believes it is important that the market makes a distinction between those yards which use beaching and comply with the Hong Kong convention and those that do not’.

GMS presiserer at det kommer desinformasjon om beaching og Hong Kong Convention, for mange av verftene i Alang har gjorde store forbedringer for å kunne oppfylle betingelsene som Konvensjonen setter.

Noe av den samme kritikken kommer fra Singapore, Wirana Shipping Corporation, som sies å være den eldste ‘cash buyer’ for skip som skal resirkuleres – enten det skal skje i India, Bangladesh, Pakistan, Tyrkia eller Kina. Selskapet kom med en pressemelding til de norske og danske rederiforbundene. NRs holdning blir mottatt med skuffelse, mens den danske holdningen om at det er den individuelle standarden på verftene som skal avgjøre, blir mottatt med applaus.

Wirana forstår ikke at Norge vil forby beaching, mens landet samtidig har ratifisert IMOs Hong Kong Convention som altså ikke forbyr beaching sålenge resirkuleringspraksisen og prosedyrene er miljøvennlige.

*

Man bør heller ikke miste av syne at resirkulering utgjør en viktig del av det totale markedsbildet, og ingen er tjent med at gamle (og farlige) fartøyer flyter rundt på verdenshavene lenger enn nødvendig. Noen mener sikkert at rederiene heller får betale for hele resirkuleringsprosessen. Det vil i så fall få nye konsekvenser, blant annet når det gjelder finansiering ved skipskjøp – ingen restverdi, men i stedet en ny utgiftspost på tampen av levetiden.

zachs@skipsrevyen.no