Statsråd Monica Mæland var stolt gudmor for batterifergen "Ampere". Foto Asle Strønen

Vil ha flere skip i NIS

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen  åpner opp for at flere skip kan registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister. Det foreslås en begrenset åpning for NIS-registrering av utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden, for NIS-skip som trafikkerer med gods mellom norske og andre europeiske havner, samt for konstruksjonsskip i NIS på norsk sokkel.

Dette er noen av punktene i strategimeldingen om maritim virksomhet som næringsminister Monica Mæland og finansminister Siv Jensen la frem i Oslo i dag, « blå vekst for grønn fremtid». Det overordnede målet er å få flere skip under norsk flagg, en grønnere skipsfart og mer forskning, innovasjon og samarbeid i næringen.

- Den maritime næringen er en viktig drivkraft i norsk økonomi. Vi har store muligheter i, på og under havet, sier næringsminister Monica Mæland til Skipsrevyen.

- Regjeringen har fra dag én jobbet for å styrke konkurransekraften til de maritime bedriftene. Nå kommer vi med flere tiltak som skal sørge for at maritim næring fortsatt kan hevde seg i verdenstoppen, sier finansminister Siv Jensen.

De anslår at næringen representerer en verdiskapning på anslagsvis 175 milliarder kroner, og gir arbeid til 112.000 personer.

De finner det urovekkende at samtidig som Norge er en av verdens største skipsfartsnasjoner så seiler stadig færre skip under norsk flagg. Lavere oljepriser og svakere etterspørsel fra petroleumssektoren påvirker også den maritime offshore- og leverandørindustrien.

- For å sikre at Norge også i fremtiden skal være en verdensledende maritim nasjon, må vi sørge for at næringen har konkurransedyktige rammebetingelser. Regjeringen vil legge til rette for nødvendig omstilling, og vi skal også stimulere til økt samhandling mellom maritim næring, sjømat- og olje- og gassnæringen, sier Mæland.

Hun fastslår at tilskuddsordningen knyttet til norske sjøfolk skal styrkes. Denne ordningen er en forutsetning for å sikre tilstrekkelig tilgang på norsk operativ maritim kompetanse.

Av enkelttiltak foreslår regjeringen å oppheve grensen for maksimal utbetaling i tilskuddsordningen for NORF-skip i kystfart og utenriksfart, og for kysthurtigruten Bergen-Kirkenes.

I tillegg foreslås at seilskip over 498 br.t. får en tilsvarende tilskuddsordning som skipene i kysthurtigruten Bergen-Kirkenes. I praksis betyr det mer til «Statsraad Lehmkuhl», «Sørlandet» og «Christian Radich» idet det ikke finnes andre seilskip under norsk flagg på over 498 br.t.

Regjeringen foreslår også at det etableres en tilskuddsordning tilpasset NIS, som erstatter dagens refusjonsordning med tilskudd fra første sjømann.

I tillegg foreslås tilskuddsordninger for konstruksjonsskip og utenriksferger i  NIS.