25.05.2015 Nyheter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

TGS har fått seismikk tillatelse fra Mexicos Comisión Nacional de Hidrocarburos for acquisition av 181.500 km regional 2D seismic survey. Survey skal benytte fire Seabird fartøyer for innsamling av 2D multi-client seismic. Gigante dekker Mexicos store offshore sektor, inkludert Perdido fold belt og Campeche Bay og grenser mot US Gulf of Mexico regional grid der TGS har arbeidet tidligere.

Petroleum Geo-Services startet operasjoner av en MultiClient 2D seismic program offshore Mexico 16 mai. 2D skipene Atlantic Explorer og Sanco Spirit skal samle inn flere prosjekter som tidligere er godkjent av Mexicos regjering. PGS anser landet som interessant for mange år fremover. PGS skal bruke sin egen GeoStreamer teknologi.

Rem Offshore ASA fortsatt i pluss med resultat etter skatt på NOK 5,8 mill. i første kvartal (78 mill. i samme periode 2014). Driftsresultatet før avskrivninger kom ut på NOK 160,8 mill. (147,8m). Selskapet skriver at ratenivået for PSV skip har vært under operasjonskost. For AHTS skip har markedet vært bedre, men med store variasjoner. Det har vært tilfredsstillende aktivitet innenfor subsea segmentet, men også her er det signaler om at aktivitetsnivået vil bli lavere enn i 2013/2014.

Konsernets kontraktsdekning for gjenværende del av 2015 er ca. 62% (66% inkl. opsjoner). Rem har valgt å legge to PSV skip i opplag i påvente av bedre markedsforhold, samt for å bidra til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Island Offshore legger PSV'en Island Dawn, bygget 1/2014, i opplag i Ulsteinvik på ubestemt tid. Det er rederiets tredje fartøy i opplag, og alle er søsterskip på ca. 3.800 dwt.

Siem Offshore Rederi og Siem Offshore Ghana International, et selskap som er eiet 50% av Siem Offshore, har undertegnet salgsavtale for PSV’en Siem Sasha 2465 GT bygget 2005 ved Aker Langsten. Skipets ex navn var Sasha. Prisen rapporteres ikke.

Eksporten av fersk oppdrettslaks i uke-20 var 15.949 tonn (17.602 tonn uken før) til pris kr. 39,96 (37) per kg.

Kontrahert. I løpet av årets første fire måneder er det i verden inngått ordrer for 301 skip på totalt 23,7 mill. dwt, ned med 40% målt i dwt og omgjort til årlig basis. Månedsgjennomsnittet har falt fra 9,8 m dwt i fjor til 5,9 dwt hittil i år. Tank sektoren står for over halvparten av årets ordrer (i dwt).

Hittil i 2015, per begynnelsen mai, er det blitt investert ca. $16,9 mrd. på nybygg globalt. Dette er en nedgang på 53% fra samme periode i 2014, til tross for at gjennomsnittlig kontraktspris er høyere i år. Det er spesielt bulk carrier sektoren som svikter, mens tank- og containerskip holder seg bra. Det sterke tank fraktmarkedet har påvirket kontraheringslysten for stortank, der Aframax typen fører an, og da for råolje heller enn med coated tanker for clean laster. (Clarkson Research).

Saudi Arabia ser ut til å vinne kampen om markedsandeler. Mens andre reduserer, øker landet sine boreprogrammer. I mars var landets oljeeksport den høyeste på nesten 10 år med 7,89 mfd, opp med over 10% fra mars i fjor. Produksjonen i april var hele 10,3 mfd. Saudi har attpåtil senket sin offisielle selling price og skaffer seg dermed flere kjøpere. Dette skjer til tross for at eksporten til USA har falt under 1 mfd de siste 12 månedene, eller laveste nivå siden 2009.

Markedet rår. Hvorfor er mange overrasket over at mange oljeprosjekter blir satt ‘på vent’, utsatt eller droppet? Er det ikke slik et fritt marked fungerer. Og det er slett ikke merkelig at man velger å se tiden an hvis nye prosjekter krever en min. pris på $60 per fat (Brent).

OPEC har annonsert at gruppens oljeproduksjon nådde 30,8m fat/dag i april, svakt opp fra mars produksjonen. Alt tyder dermed på at 12-lands kartellet vil opprettholde sin policy om å forsvare markedsandeler.

Kinas import av råolje steg kraftig i april til rekord 7,4 mill. fat/dag, ifølge landets General Administration of Customs. Den gamle rekorden var fra desember 2014.

Shell har erklært Force Majeure for eksport av Forcados råolje, ifølge Reuters. Dette skjer etter en serie med lekkasjer i forbindelse med Trans Forcados rørledningen som opereres av Nigerian Petroleum Development Company.

Oljetradere mener at det er hedge fond (macro fond) som i stor grad bestemmer prisutviklingen for olje p.t.. Mens prisen har steget til $70 per fat, faller prisen for fysiske laster på grunn av oversupply. Hedge fond har kjøpt olje futures ikke bare med tanke på fremtidig prisstigning, men også som hedge mot f.eks. svakere US dollar. Goldman Sachs, har advart om at rally har gått for langt, og man kan få se at de store fondene bestemmer seg for å sikre gevinst.

BG/Shell. BGs viktige involvering med Petrobras kan gi Shell hodepine i forbindelse med pågående take-over. For Shell er Brasil den viktigste delen i handelen. Men flere usikkerhetsmomenter ulmer. Det er blant annet risiko for at Petrobras ikke klarer å oppfylle mandatet som eneste operatør for alle de nye pre-salt oljefeltene med bakgrunn i korrupsjonsskandalen, og at dette kan føre til forsinkelser i forb. med utviklingen av feltene. BGs årsrapport har mange advarsler om risiko som følge av Petrobras skandalen, - Brasils største korrupsjonssak noen sinne. BG has andel i fem felt i Santos bassenget, hvorav tre av dem produserer olje.

I løpet av fire år skiftet Kina fra å være netto eksportør av kull til å bli storimportør − faktisk verdens største importland av totalt 260 mill. tonn i 2013. I løpet av 2014 forandret situasjonen seg med importavgifter og kvalitetsrestriksjoner. I tillegg ble kraftverkene beordret om å redusere avhengigheten av import. For første gang på mange år falt så Kinas kullimport i 2014, − med 10%.

Denne utviklingen fortsetter i 2015 (dårlig nytt for bulkers), og kullfyrt kraft falt med 4% år/år i 1. kvartal. Det førte til at sjøgående import i samme periode falt med nær 50% år/år til 38 mill. tonn. Utviklingen fremover blir særdeles viktig for transportørene.

Stålproduksjonen i verden falt med 1,7% i april fra samme måned 2014. Kinas falt med 0,7% og Japans med 6,1%. Tysklands stålproduksjon var 6,1% lavere. Kapasitetsutnyttelsen for 65 land var 72,5% i april, ned fra 75,7% for et år siden.

Spot fraktene for containers fra Shanghai til Europa falt med 33% sist uke fra uken før til $444 per feu, ifølge SCFI.

Maersk Line økte inntjeningen i 1. kvartal 2015 med $454 mill. fra samme periode 2014. Viktig for utviklingen var lavere bunkersutgifter (ned med 38%) og sterkere US dollar. Men volumet falt med 1,6% til 2,2 mill feu, og inntekt per container falt med 5% til $2.493 per feu container.

Toppsjefen i Royal Dutch Shell fortalte miljøforkjempere i et møte i Hague at deres anmodning om at investorene skal kvitte seg med aksjer i verdens store energi-grupper, ikke tar hensyn til realitetene. Fossile energikilder trengs nemlig for å kunne møte den voksende energi etterspørselen, og spesielt i land som er under utvikling (emerging markets). Realiteten er at 80% av det totale energisystemet utgjøres av fossil energikilder, og slik vil det være i mange tiår fremover. Hvis man ikke skal investere i energikilder som olje og gass de neste 35 årene, vil det være knappet på tilsvarende ca. 85 mill. fat/dag med olje.

El Niño frykten tiltar. Klimaforskere mener at den første El Niño på seks år er underveis og vil sannsynligvis utvikle seg til ‘moderat til sterk’ med oversvømmelser i visse regioner og tørke i andre. Det som er uvanlig i år, er den tidlige starten, ifølge National Centre for Atmospheric Science i England. Sjøtemperaturene er allerede 1,5 C høyere enn ventet i visse steder i Stillehavet langs Ekvator, − et nivå som ikke er blitt sett siden 1987.

For shippings del påvirket El Niño i 1997/98 vannstanden i Panama-kanalen som førte til at skipenes max draft for transit ble redusert med på det meste ca. 5 fot, som igjen betydde ca. 12.000 tonn mindre last gjennom kanalen for et vanlig Panamax skip. Det hadde naturligvis mye å si for inntjeningen. Denne utviklingen sammenfalt med finanskrisene i Asia, noe som forsterket markedspåvirkningen (i negativ retning).

zachs@skipsrevyen.no

(Alle detaljer er gitt uten garanti for riktigheten av disse).