Snart får "Ampere" selskap av "Oppedal" som helelektrisk ferge på sambandet Lavik-Oppedal. Foto: Enova

133 mill. til klimavennlige fergesamband

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Enova støtter Hordaland fylkeskommune med 133,6 millioner kroner for å bygge landanlegg til null- og lavutslippsferger. Den gode nyheten er at det kommer flere "Ampere"-avleggere, skipet som ble Ship of the Year 2014. Video fra prisoverrekkelsen kan du se her. Pressemelding fra overrekkelsen, som skjedde på SMM 2014 i Hamburg, kan du se her.

– Det er veldig positivt at Hordaland fylkeskommune nå går offensivt ut og krever klimavennlige løsninger i sine nye fergeanbud. Vi er glade for å kunne bidra til mer energieffektive fergesamband gjennom vår støtte til landanleggene, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Gjennom kollektivselskapet Skyss lyser Hordaland fylkeskommune nå ut i alt ni fergesamband i Hordaland, med oppstart i 2018–2020. Enovas bidrag til prosjektet er å investere 133,6 millioner kroner i landanleggene. Støtten sikrer at Skyss kan stille strenge krav til energiforbruk og klimagassutslipp i anbudene. Dette vil føre til at det kommer helelektriske ferger eller plug-in-hybrid-ferger på de fleste strekningene.

Mer miljøvennlig fergedrift

– Bidraget fra Enova er en helt nødvendig forutsetning for å oppfylle de politiske målene om mer miljøvennlig fergedrift, sier direktør Oddmund Sylta i Skyss.

Fylkespolitikerne i Hordaland har vedtatt at fergedriften i neste generasjons kontrakter skal bli mer miljøvennlig. I det politiske vedtaket heter det at en miljømodell med lavutslipp skal legges til grunn, med nullutslipp der dette kan forsvares teknologisk og økonomisk. Landanleggene vil eies av fylkeskommunen, og driftes av rederiene.

Innovasjon til sjøs

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Da trenger vi kraftige og innovative tiltak også til sjøs. Ferger med delvis elektrisk eller helelektrisk drift vil bidra til betydelige utslippsreduksjoner i maritim sektor, understreker Nakstad i Enova.

Det finnes kun én helelektrisk bilferge i verden – “Ampere” i Sognefjorden – og i Norge er det kun én plug-in-hybrid-ferge. Satsingen i Hordaland baner vei for flere lav- og nullutslippsferger i inn- og utland, gjennom å prøve ut ny teknologi og gjøre disse konkurransedyktige over tid.

“Ampere” ble kåret til Ship pf the Year 2014. Det var statssekretær Dilek Ayhan i Næringsdepartementet som på vegne av Skipsrevyen overrakte prisen til representanter for rederiet Norled og byggeverftet Fjellstrand.