FN- konvensjon om ballastvann ratifisert

Publisert

Etter 12 år er endelig IMOs konvensjon om rensing av ballastvann i havn.

Etter at Finland i forrige uke ratifiserte IMOs konvensjon for rensing av ballastvann har det nødvendige antallet nasjoner – som til sammen utgjør 35% av den internasjonale handelsflåten - ratifisert avtalen, som vil tre i kraft fra 8. september 2017.

Rensing av ballastvannet skal hindre at fremmede arter forurenser lokale økosystemer. Retningslinjer for å hanskes med problemet, ble i følge en pressebriefing fra IMO, opprettet allerede i 1991, og IMO utarbeidet konvensjonen som var klar for signering i 2004. Norge tiltrådte FN-konvensjonen i mars 2007.

– Fremmede arter er et av de store globale miljøproblemene. Det er derfor veldig viktig at det internasjonale regelverket trer i kraft neste år. Norge har vært en pådriver for dette og jeg er glad for at alle skip nå endelig må rense ballastvannet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en uttalelse på regjeringens hjemmesider.

Når regelverket trer i kraft neste høst er det krav om at alle fartøy skal være utstyrt med IMO-godkjent renseteknologi. For eksisterende fartøyer vil det i følge Rederiforbundets hjemmesider være krav om renseutstyr er på plass senest ved første fornying av skipets IOPPC-sertifikat.

- Bellona er fornøyd med at regelverket nå skal trå i kraft, men det er tragisk at det har tatt så lang tid for nasjonene å ratifisere konvensjonen, sier Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver i miljø-organisasjonen til www.skipsrevyen.no.

Paulsen påpeker også at USA i den lange venteperioden har utarbeidet egne krav til rensing av ballastvannet. Disse kravene skal være enda strengere enn kravene IMO stiller, og gir internasjonale aktører nok et regelverk å bryne seg på.