De små og mellomstore verftene er optimistiske og ser store muligheter i det nye havrommet. - Medlemsbedriftene i Norske Skipsverft holder høy faglig standard og er svært aktive på teknologiutvikling, sier Asle B. Strønen.

Redaktør tar posisjon også i Norske Skipsverft

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Markedssituasjonen for de små og mellomstore norske skipsverftene er langt lysere enn hva tilfellet er for de tradisjonelle offshore-verftene. Medlemsverftene i Norske Skipsverft har en grei ordreinngang og bygger båter som leveres og overtas til avtalte tider.

– Innen segmentene som vi dekker er det god etterspørsel etter arbeidsbåter for oppdrettsnæringen, hurtiggående passasjerbåter, brønnbåter og til dels fiskefartøyer, samt greit med reparasjons- og vedlikeholdsoppdrag, forteller Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft Salgs- og Markedsorganisasjon. Han introduserer nå Asle B. Strønen som ny administrerende direktør etter Birger Skår som etter mange års virke har gått av med pensjon.

Sammen med Asle B. Strønen har Hugo Strand et godt overblikk over markedssituasjonen. Begge er likevel urolig over at nybyggingskontrakter som naturlig hører hjemme i Norge, fortsatt går til utlandet. Næringen må se på innretningen til en del av de ellers positive incitamentene for å bygge nye og miljøvennlige båter.

Et viktig instrument for å utvikle transportsektoren mer miljøvennlig, er Enova som med sin pengestøtte kan gjøre gode prosjekter lønnsomme. Etter dagens praksis kan et innovativt fartøyskonsept tildelt Enova-midler enkelt bygges i utlandet, på bekostning av norsk verdiskaping og arbeidsplasser. Konkret innebærer det at utenlandske verft får en kompetanseheving delvis basert på offentlig norsk pengestøtte, en kompetanse de senere kan benytte til å utkonkurrere de norske verftene. – Vi er bekymret for at denne praksisen gjør en allerede vanskelig konkurransesituasjon enda verre for våre medlemsbedrifter, poengterer Strand og Strønen.

Innovasjon i næringen

Det skjer en kontinuerlig utvikling mot moderne fartøyer med lave eller ingen utslipp og Norge har tatt en ledende posisjon i dette arbeidet. – Særlig havbruksnæringen leder i dag an i en marin teknologiutvikling som er svært innovativ, fastslår Strand og Strønen. - Det samme teknologiske spranget ser vi også innen batteridrift som nå kommer inn i stadig flere fartøystyper. Det er allerede levert flere ferger med miljøvennlige null- og lavutslippsløsninger, en sjark basert på batteriteknologi er også operativ og hybride batteriløsninger er en del av hverdagen til offshore-tonnasjen.

Og denne utviklingen skal eskalere mener man i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.  Spennende nyutviklingsprosjekter er en del av hverdagen til verftene som er organisert i bransjeorganisasjonen.

Asle Strønen kombinerer posisjonen i Norske Skipsverft med sin stilling som redaktør av fagbladet Skipsrevyen, en stilling han har hatt i flere tiår. Som sin forgjenger utfører han sekretariatsfunksjonen i tillegg til sitt daglige virke. Forgjengeren Birger Skår var frem til han nylig gikk av pensjon, adm.dir. i meglerfirmaet J. Gran & Co. AS.