Westcon Yards i Florø er et av selskapene i Westcon Group

Westcon Group med et driftsmessig tøft 2021

Westcon konsernet har vært igjennom et relativt tøft 2021, driftsmessig. Pandemien førte til perioder med redusert aktivitet for Westcon Group i 2021, og omsetningen endte noe ned i forhold til året før. Driftsresultatet sank fra 292 millioner til -29 millioner i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Omsetningen i konsernet endte på 2,25 milliarder kroner i 2021, mot 2,49 milliarder kroner i 2020.

- Tiltakene for å redusere spredningen av covid-19 førte til noe redusert aktivitet gjennom året. Takket være solid innsats fra våre ansatte, kunder og leverandører lykkes vi med å tilpasse oss fortløpende til de endrede rammebetingelsene på en god måte. Pandemien satt sitt preg blant annet i form av forstyrrelser i verdikjeden, og vi har opplevd forsinkelser på flere av våre prosjekter, sier Jarle Sørhaug, Daglig leder i Westcon Group.

Regnskapstall for Westcon Group:

(mill NOK)20202021
Driftsinntekter2.495.0232.251.585
Driftsresultat291.715-28.824
Årsresultat197.754443.561

- I tillegg så får vi nå andre utfordringer med krigen mellom Russland og Ukraina, med uforutsigbarhet på priser og levering av varer og tjenester, fortsetter han.

Westcon, som har hovedkontor i Ølensvåg, har i mange år vært en av de største arbeidsgiverne på Haugalandet. Konsernet sysselsatte 850 årsverk i 2021.

- Uavhengig av konjunkturer og markedsutvikling har vi gjennom flere år investert mye i å tiltrekke oss, og holde på, kompetanse, i tillegg til å utvikle ny kompetanse gjennom eksempelvis lærlingordninger. Denne langsiktige tilnærmingen ser vi resultater av i et utfordrende fjorår, sier Sørhaug.

2021 har vært et utfordrende år som totalt gir konsernet et driftsunderskudd på 29 millioner, men salget av SEAM AS til oppkjøpsfondet Longship II i mars 2021 gir selskapet et meget godt årsresultat.

4 av de største selskapene i konsernet og deres resultater for 2021:

Daglig leder i Westcon Group, Jarle Sørhaug
  • Westcon Yards: Driftsinntektene på 1,7 milliarder kroner og årsresultatet på underskudd 14 millioner i 2021.
  • Westcon Power & Automation (WPA): Driftsinntekter på 205 millioner kroner og årsresultatet på overskudd 19 millioner i 2021. (Installasjonsdelen som ble igjen i Westcon etter salg av SEAM)
  • Westcon Løfteteknikk: Driftsinntekter på 238 millioner kroner og årsresultatet på overskudd 9,6 millioner i 2021.
  • Westcon Geo: Driftsinntekter på 258 millioner kroner og årsresultatet på underskudd 14 millioner.

Sørhaug vurderer fremtidsmulighetene innenfor oljesektoren som utfordrende, men ser store markedsmuligheter innen elektrifisering og grønne løsninger i flere av konsernets markedsområder. Han ser på de neste fem årene som en spennende tid for Westcon, med store teknologiske skift og satsninger i maritim- og energisektor som potensielt kan åpne opp for flere pioner-prosjekter for datterselskapene.

- Vi har i alle år ligget i forkant av utviklingen ved å være tidlig ute med hybridisering og deretter elektrifisering av skip. Vi leverte verdens første hydrogenferje MF Hydra i fjor og den ble av Skipsrevyen kåret til «Ship of the Year 2021». Vi har startet på store hybridiseringsombygninger på 4 store ferjer i løpet av 2021, så vi styrker stadig vår posisjon innen det grønne skiftet i maritim sektor.

En hyppig omtalt nyhetssak har også vært Westcon Yards gående rettstvist med Prosafe Rigs, i forbindelse med sluttoppgjøret av riggen Safe Scandinavia. Westcon Yards ble av Gulating lagmannsrett frifunnet og Prosafe ble dømt til å betale opprinnelig krav, med tillegg for renter og saksomkostninger. Prosafe anket dommen inn for Høyesterett den 15. mai 2021. Ankeutvalget i Høyesterett avviste anken den 27. august 2021 og dommen ble dermed rettskraftig.

- Vi er fornøyde med at vi nådde frem med vårt syn i lagmannsretten og at vi nå etter mange år endelig kunne sette et punktum for denne saken, sier Sørhaug.