En av Wärtsiläs Compact Reliq-enheter på vei til verftet.
En av Wärtsiläs Compact Reliq-enheter på vei til verftet.

Knutsen OAS bestiller ytterligere tre Wärtsilä Compact Reliq-systemer

Wärtsilä skal levere ytterligere tre av sine Compact Reliq rekondenseringsanlegg til Haugesundsrederiet Knutsen OAS Shipping.

Publisert Sist oppdatert

Rederiet har tidligere bestilt to systemer i 2020 og tre systemer i 2021, og de totalt åtte anleggene installeres på åtte nye LNG-tankere som Hyundai Heavy Industries (HHI) i Sør-Korea bygger for Knutsen OAS. Wärtsilä mottok den siste bestillingen i juni 2022.

Compact Reliq-løsningen er bygget med velprøvd kjøleteknologi basert på en omvendt Brayton-syklus med nitrogen som kjølemiddel. Systemet er designet for å rekondensere avkokingsgassen (BOG) fra gasstankere og bunkringsskip for LNG, og for å holde lasten kjølig under alle driftsforhold. Systemet gjør det mulig å bruke en del av avkokingsgassen som drivstoff for skipets motorer, mens det overskytende kan selges som en del av LNG-lasten.

– Vi utvider vår flåte av LNG-tankere og får dem utstyrt med Wärtsilä Compact Reliq, nitrogen som kjølemedium er trygt og forenkler driften. I tillegg forventer vi mindre vedlikehold på grunn av de oljefrie magnetiske lagerkompressorene, kommenterer Jarle Østenstad, direktør for nybygg i Knutsen OAS Group i en pressemelding.

– Disse ordrene styrker relasjonene våre til både Knutsen OAS og HHI ytterligere. Compact Reliq er et system som imøtekommer markedets behov på en perfekt måte, og disse bestillingene er en klar bekreftelse på dette, sier Lasse Bergerud-Wichstrøm, salgssjef i Wärtsilä Gas Solutions.

Compact Reliq er neste generasjons teknologi designet og bygget med all erfaring og intern kunnskap som Wärtsilä har samlet opp gjennom årene. Det er en fornuftig og praktisk løsning som tjener et eksisterende og voksende industribehov.

Compact Reliq-løsningen benytter trygt og lett tilgjengelig kommersielt nitrogen. Som en del av Wärtsiläs program for forbedring og overvåking av operasjonell ytelse (OPERIM) er systemet instrumentert for fjernovervåking og nettbasert driftsstøtte.

Wärtsilä Gas Solutions er markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for gassverdikjeden. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøbåren transport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-håndtering), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper våre kunder på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.