Verftskonferansen 2022

01. - 02. november Tema: Konferanse Sted: Ålesund

Verftskonferansen er maritim nærings viktigste møte- og mingleplass med over 400 næringsaktører i salen.

Utfordringene synes å stå i kø for maritime bransje, men nye nasjonale og internasjonale muligheter og initiativ er innen rekkevidde.

Årets konferanse gir en fersk oppdatering av markedsutviklingen for den samlede maritime næring og tar et dypdykk i næringens og statens satsing på "Mer og Grønnere Eksport". Igjen bygges det "grå skip" i Norge, og flere verft og utstyrsleverandører har gått sammen om et mulig konsept om "Standardiserte fartøy". Den felles nasjonale eksportsatsingen samler en hel næring med ambisjon om et kraftig eksportløft i våre nåværende markedsområder og framtidens grønne vekstsegmenter.

Påmelding her