Foto fra venstre: konsernsjef Cathrine K. Marti i Ulstein group, Per Vidar Kjølmoen, Ap, Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest og Åse Kristin Ask Bakke, Ap. (Foto: Terje-Andrè Kvinlaug)
Foto fra venstre: konsernsjef Cathrine K. Marti i Ulstein group, Per Vidar Kjølmoen, Ap, Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest og Åse Kristin Ask Bakke, Ap. (Foto: Terje-Andrè Kvinlaug)

Krever sterkere tiltak for de store verftene

Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri har fremmet forslag om at GIEKs garantier for skipsbygging utvides og at inntil 100 offshorefartøy bygges om til lav- og nullutslippsfartøy. Nå får de politisk støtte.

Publisert

- Arbeiderpartiet stiller seg bak forslagene. De store skipsverftene er inne i en dyp krise og nå haster det med å få på plass sterkere tiltak, sier Arbeiderpartiets 1. kandidat i Møre og Romsdal, Per Vidar Kjølmoen. Han har stått sentralt i etableringen av partiets standpunkt og tidligere denne uken var han hos Ulstein verft for å lansere Ap sin posisjon i saken.

- En forsering av ombygging av den eksisterende offshoreflåten vil kunne rimelig raskt skape økt aktivitet ved skipsverftene. I tillegg vil det gi store fremskritt i retning av måloppnåelse av utslippsmålene i 2030. Når det gjelder GIEK sine garantier, har andre eksportnæringer utrolig nok bedre ordninger enn skipsverftene og det er på høy tid at det gjøres noe med denne forskjellbehandlingen, sier Kjølmoen.

Nyheten om at Arbeiderpartiet støtter forslagene fra Maritimt Forum og Maritim Bransjeforening i Norsk Industri, falt i god jord hos konsernsjef Cahtrine Marti i Ulstein Group. -  Vi sier tusen takk til alle politiske parti som vil støtte de tiltakene som er ønska i vår industri, sa Marti.

Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan gleder seg også over den politiske støtten. - Vi tror at flere politiske partier vil støtte våre forslag slik at vi kan få gjennomslag allerede i revidert nasjonalbudsjett i juni.