Revidert nasjonalbudsjett:

Næringsminister Jan Christian Vestre.

Utvider låneordningen for grønn skipsfart

Regjeringen har et mål om at Norge skal styrke sin posisjon som en ledende global aktør innenfor nye og grønne maritime løsninger og tjenester. Derfor foreslås det i Revidert nasjonalbudsjett å utvide det offentlige finansieringstilbudet for grønn skipsfart til flere typer grønne skip.

Publisert Sist oppdatert

- Det er behov for svært mange grønne skip i 2030, og det er i dag for få skip under planlegging til at Norge kan nå målet om å halvere utslipp fra innenriks skipsfart innen 2030. Å utvide dagens låneordning til flere skipstyper kan bidra til å fremskynde grønn omstillingen i maritim næring, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Låneordningen for skip i nærskipsfart og fiskefartøy har en låneramme på 470 millioner kroner i 2023. Regjeringen foreslår å utvide målgruppen for ordningen til å omfatte flere skipstyper. Det kan for eksempel være skip til havbruksnæringen, offshoreskip og ferger.

Flere grønne investeringer i norske skip vil øke etterspørselen etter grønt maritimt utstyr og tjenester og bidra til å redusere klimagassutslipp.

- Å legge til rette for grønne investeringer i den norske flåten vil styrke hjemmemarkedet og styrke eksporten fra den norske maritime næringen. Dette er helt i tråd med regjeringens nye maritime eksportsatsing hvor har ambisiøse mål om å eksportinntektene med 51 prosent innen 2030, sier næringsminister Jan Christian Vestre

Dette skjer samtidig som de samlede klimagassutslippene skal kuttes med minst 55 prosent. For norsk innenriks skipsfart og fiske har Stortinget fastsatt mål om å halvere utslippene innen 2030.

Internasjonale klimamål og utvikling av nye regler for skipsfarten gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og EU bidrar i tillegg til at det blir et betydelig internasjonalt marked med eksportmuligheter for norsk maritim næring.