Ulykkesskipet «Link Star»

Ber rederi endre arbeidsmetode etter dødsulykke

Statens Havarikommisjon ber rederiet Norwest Ship Management endre sine arbeidsmetoder etter at en mann falt i døden etter lossing i Trondheim i september i fjor. 

Publisert

Ulykken skjedde om bord i RoRo-skipet «Link Star» i forbindelse med avslutning etter en losseoperasjon hvor andrestyrmannen skulle gå i land for å få signert lastdokumentene og et lastskadeskjema. 

Da vedkommende skulle tilbake til skipet igjen beveget han seg fra kaia og inn i skipet gjennom den åpne lasteluken, via fendringen og ned på aktre heisplattform, hvor han falt ned heissjakten og landet på fremre heisplattform som var parkert på nedre lastedekk og omkom. 

Landgangen, som i utgangspunktet skulle benyttes ved ferdsel til og fra land, var ikke satt ut på ulykkestidspunktet. 

Havarikommisjonen mener at designet med lang avstand og kronglete vei fra lastedekkene hvor lossingen foregikk, til kai via landgangen, var lite hensiktsmessig sett opp mot arbeidet med signeringen som skulle utføres på kaia. 

Dette medførte at besetningen benyttet palleheisene som snarvei og ferdselsvei, selv om denne ikke var tiltenkt og utformet for trygg ferdsel.

Andre havner har også observert tilsvarende bruk av palleheiser på tilsvarende skip. Dette underbygger at flere anser dette som en mulig ferdselsvei. Dersom arbeidsmetode for signering av lastdokumenter ikke endres vil det være sannsynlig at palleheisen og sideluken fortsatt vil benyttes som ferdselsvei og en tilsvarende ulykke kan skje igjen.

Havarikommisjonen fremmer en sikkerhetstilråding til rederiet om å endre arbeidsmetode for signering av lastdokumenter for å hindre bruk av palleheis til persontransport.

Sikkerhetstilråding

Undersøkelsen har vist at det ikke var andre effektive måter å få overlevert lastdokumentene fysisk på enn å sette ut landgangen, gå fra lastedekk opp til fribordsdekk via leidere, og videre akter mot styrehuset hvor landgangen var lokalisert. Dette medførte at besetningen benyttet palleheisene som ferdselsvei, og at arbeidsmetoden ble akseptert ved at man var «forsiktig». Dersom arbeidsmetoden for signering av lastdokumenter ikke endres, vil det være en sannsynlighet for at palleheisen og sideluken fortsatt vil benyttes som ferdselsvei og at en tilsvarende ulykke kan skje igjen.

Statens havarikommisjon tilrår Norwest Ship Management AS å endre arbeidsmetode for signering av lastdokumenter for å hindre bruk av palleheis til persontransport.

Hele rapporten kan leses her