Video: Lizbeth Osnes
Video: Lizbeth Osnes

Ukens Skipsbesøk: «BB Orca»

På årets nest siste dag klyver Skipsrevyen om bord i «BB Orca», som nå straks er klar for sin karriere som avlusningsfartøy. - Vi har ikke dårlig tid, men vi nærmer oss klare nå, sier kaptein Steph Holm.

Publisert

Deler av mannskapet sitter i messa, og latteren kan høres lang vei. Det virker mer som et kameratskap mellom dem, enn arbeid der og da. 

10 mann på hvert skift

Det er 14 lugarer om bord, der to er tomannslugarer, i det som tidligere var supplybåten «Olympic Elena». 

- Det er tenkt at vi skal være ti mann på hvert skift, også bemanner vi opp dersom vi får behov for det, sier skipper om bord i Buksér og Bergnings nye avlusningsfartøy, Steph Holm. 

- Skiftet vi skal gå er fire uker på, og fire uker av, legger han til. 

Lugarene er romslige, og interiøret fremstår fortsatt som nytt - selv om det er helt andre oppgraderinger enn det overfladiske, som har stått på tapetet siden «BB Orca» la til kai på Fiskerstrand verft 24. juni i år. 

Steph Holm er kaptein på «BB Orca»
Steph Holm er kaptein på «BB Orca»

Full ombygging 

Det 74,3 meter lange diesel-elektriske fartøyet er nå ombygd til å drive mekanisk avlusing basert på SkaMiks system for avlusing. 

«BB Orca» kan avluse 400 tonn fisk per time, med 16 Skamik-linjer installert. Avlusningen skjer ved hjelp av spyling og børsting, uten at fisken oppbevares om bord eller utsettes for noen som helst påkjenninger. 

- Det er klart at fiskevelferd står ekstremt høyt hos oss. Vi har tatt mange hensyn for at vi skal kunne være så gode som overhodet mulig på nettopp fiskevelferden, understreker Holm. 

Lav vakumbelastning 

Innlastingen av fisken skjer ved hjelp av lastebom med to 500 millimeter lasteslanger, mens det kontinuerlig tilføres oksygen på opptil 40 kilo per time. To store “tornado-fiskepumper” utviklet av PG Flow Solutions, sørger for en lav vakumbelastning og fører laksen videre inn i Skamik-enhetene. 

Rensefisken skilles ut før selve avlusningen, og ferdig behandlet laks losses i fiskerenne.