Hans Petter Tanum, TMCs direktør for salg og forretningsutvikling
Hans Petter Tanum, TMCs direktør for salg og forretningsutvikling

TMC leverer BOG-kompressorer til containerskipombygging

Oslo-selskapet TMC Compressors har blitt tildelt en kontrakt fra Singapore-selskapet C-LNG Solutions for å levere såkalte «boil-off gas»-kompressorer (BOG) til et amerikanskbygd containerskip som oppgraderes til hybrid fremdriftssystem.

Publisert

C-LNG Solutions skal levere selskapets LNG Fuel Gas Supply System (FGSS) til containerskipet, som er eid at Matson Navigation og konverteres av et verft i Kina. I henhold til kontrakten skal C-LNG levere tre LNG-drivstofftanker på 1350 m3. Kontrakten inkluderer pumper, målesystem, lavtrykksfordamper, buffertank, glykol-vannsystem og N2-system.

TMC skal levere BOG-kompressorene til Fuel Gas-systemet. Disse kompressorene kan brukes om bord i fartøy som bruker LNG som drivstoff, enten i kombinasjon med andre energibærere eller som kun bruker LNG.

LNG er naturgass i flytende form og med kokepunkt på ca. -160oC. På fartøy som bruker LNG som drivstoff vil varme fra omgivelsene føre til at LNG- fordamper inne i tankene og at trykket i tankene øker. Gassen som genereres kalles «boil-off gas», også referert til som «BOG». BOG-kompressorene fra TMC suger gassen som har fordampet ut av LNG-tankene om bord, komprimerer den, og sender den til forbrukerne om bord. Typiske forbrukere er hovedmotor, generatorer, hjelpemotorer og dampkjel.

– Ved å komprimere BOG til egnet trykk og deretter bruke den som drivstoff til skipets gassforbrukere, har man et optimalt system med tanke på energieffektivitet, sier Hans Petter Tanum, TMCs direktør for salg og forretningsutvikling.

TMC skal produsere og sammenstille kompressorene i Europa og sende dem til det kinesiske verftet hvor konverteringen av skipets motorer og drivstoffsystem. utføres.

TMC tilbyr en rekke ulike BOG-kompressorer, som i hovedsak kan deles inn i to hovedserier: Standard RSG-serie er basert på en standard rammestørrelse som kan utstyres med motorer fra 30 til 200 kW effekt. For prosjekter med effektbehov over 200kW blir BOG-kompressorene tilpasset behovet i hvert enkelt tilfelle, basert på driftsforutsetningene og optimalisert design. Installert motoreffekt er typisk i området 200-1000kW, men kan også være større dersom det er behov for det

–Å anvende BOG som en verdifull ressurs er en smart måte å redusere fartøyets drivstoffkostnader, samtidig som man også kutter utslipp, sier Hans Petter Tanum.

TMC, som har hovedkontor i Oslo, er en rendyrket leverandør av kompressorer til bruk om bord i skip, plattformer og andre marine- og offshoreformål.