«Normand Vision»
«Normand Vision»

Solstad Offshore med effektive sparetiltak

«Normand Vision» har spart store mengder drivstoff på veg attende frå vest-afrika.

Det kjem fram i ei pressemelding frå selskapet.

- Gjennom utmerka samarbeid med vår samarbeidspartnar Ocean Installer, god planlegging, eit proaktivit mannskap og god leiing på land har skipet spart 150 ton drivstoff på denne turen åleine.

I pressmeldinga skriv dei at dette tilsvarar omlag 1,5 million kroner og 480 tonn CO2. Dette er det same som 200 personbilar i eitt år.

Jobba aktivt

På turen han mannskapet jobba aktivt med vêr og forholda på sjøen for å finna den optimale gjennomsnittshastigheita. Den enda på 9,7 knop på den 5000 nautiske mil lange turen, men var nokre gonger nede på 8 talet.

Dette føyer seg inn i ei rekke tiltak som går under "Solstad Green Operations" Eit tiltak som starta i 2010, som handlar om å gjera enkle tiltak på dagleg basis for å minimera utslepp.

Mindre fart

I 2023 har dei fokusert på å senka farten når det er mogleg, spesielt på lange reiser.

- Av og til kan me oppleva utfordringar med å kombinera prosjekt og operasjonar i lav hastigheit, men ofte ser me at dette kan gjerast utan store utslag for dei operasjonelle planane, samstundes som me har betydleg mindre utslepp, seier berekraftssjef, Tor Inge Dale.