Illustrasjonsfoto: Pixabay
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Sjømatfag frem, maritime fag tilbake

Flere elever velger sjømatfag, det viser ferske søkertallene til landets videregående skoler. For maritime fag er situasjonen en annen.

Publisert
Fiskeriminister Per Sandberg er fornøyd med tallene til sjømatfag
Fiskeriminister Per Sandberg er fornøyd med tallene til sjømatfag

Søkertall til videregående utdanning er nå klare. De viser at flere elever velger yrkesfag. Flere søker seg også til sjømatfag.

- Det er utrolig gøy å se at så mange ungdommer søker seg til fiskeri og havbruk. Det er bra, for i fremtiden vil vi trenge mange kloke hoder og flinke hender i denne viktige næringen, forteller fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Han tror sjømatnæringen vil bli stadig viktigere for å finansiere velferden i Norge.  

- Fra naturens side har vi gode forutsetninger for å lykkes. Men vårt største fortrinn er folkene som bor her. En godt utdanna og kompetent arbeidsstyrke, vil bli helt avgjørende. Søkertallene gir grunn til optimisme, sier fiskeriministeren.

Kraftig økning
Søkertallene til andre året, VG 2, fiske og fangst har en økning på over 29 prosent fra 2017 til 2018, mens søkertallene til VG 2 akvakultur øker med nesten 22 prosent. Totalt er det nå til sammen 451 elever som har søkt seg til VG 2 innen fiskeri og havbruk. Ser man på utviklingen de to siste årene, har antall søkere til havbruk økt med 59,1 prosent, mens søkere til fiske og fangst har økt 34,7 prosent.

Regjeringen har, ifølge fiskeriministeren, store ambisjoner for sjømatnæringen:

- Men skal vi nå de høye målene, må vi ha de unge med på laget. Enda flere må få øynene opp for de fantastiske mulighetene som ligger i denne viktige næringen, sier Sandberg.

Nedgang for maritime fag

For maritime fag er det motsatt. Der er det en nedgang de siste årene.

I 2016 var det 743 ungdommer som søkte seg inn til maritime fag. For 2018 har antallet sunket til 633, en nedgang på 110 søkere.

Størsteparten av nedgangen finner vi i Møre og Romsdal, der det er 39 færre søkere til studieretningen i 2018, sammenlignet med 2016. I Finnmark derimot viser tallene motsatt utvikling. I 2018 er det 10 flere søkere enn i 2016.

I Hordaland er tallene mer stabile, med en nedgang på bare fire søkere fra 2016 til 2018.
Det er i år 207 000 som søker om å starte det første året på videregående opplæring i offentlige skoler. Det er nesten like mange søkere til yrkesfag som til studieforberedende.