Leder av Sjømannsforbundet, Johnny Hansen, er ikke imponert over statsbudsjettet. Foto: Sjømannsforbundet.

- Vitner om en regjering som er tom for ideer

Statsbudsjettet: Regjeringen snakker mye om hav, men alt er i praksis som året før, sier leder av Sjømannsforbundet Johnny Hansen i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Når taket i refusjonsordningen ligger fast på 216 000 som året før, så vil dette svekke konkurransekraften til norske sjøfolk, sier Hansen til Skipsrevyen. 

Han mener budsjettdokumentet vitner om en regjering som er tom for ideer, og går på tomgang. 

- Vi mener imidlertid at regjeringen kan vise ambisjoner ved å gå videre med det handlingsrommet som er påpekt i regjeringens egen utredning for å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Et handlingsrom som også Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO’s utredning viser. Vi forventer raskt og handlekraftig arbeid på dette området i tiden fremover, fremholder Hansen.

Gledelig reversering

Når det gjelder satsingen på gods fra land til sjø mener Sjømannsforbundet det er gledelig at regjeringen reverserer fjerningen  av «Godsoverføring fra vei til sjø» med 50 millioner i statsbudsjettet for 2020. Den ble fjernet i revidert statsbudsjett for 2019. Dette åpner, ifølge forbundet, blant annet for å få startet opp en sjøgående godsrute mellom Bodø og Tromsø som en fortsettelse av Nordlandsbanen. 

Samtidig forutsetter det at de som blir tilgodesett med støtte fra ordningen har norske lønns- og arbeidsvilkår for alle sine sjøfolk.

- Sammenligner man med satsingen på vei og veitransport frykter vi imidlertid for at den relative konkurransekraften til sjøtransporten nok en gang kommer svekket ut reelt sett. Noe blant annet Riksrevisjonen flere ganger har påpekt, avslutter Hansen.