Endring er lik risiko - vareeigarar føretrekk framleis veg over sjøtransport

Shortsea Promotion Center har lagt fram den tredje nasjonale vareeigar-undersøkinga for 2023.

Publisert

Undersøkinga er eit samarbeid mellom Shortsea Promotion Center og Maritimt Forum. Målet er å få betre innsikt og forståing av vareeigarane sine oppfattingar og slutningsprosessar knytt til val av transport. 

- Utfordringa med å flytta gods frå veg til sjø, eller gjera sjøvegen til ein større del av verdikjeda, handlar om å kapra kundar me ikkje har. Kundar som allereie får dekka sitt behov med tilsvarande transportløysingar. 

55 bedrifter har svart på årets undersøking. 11 fylker er representert. Likevel kjem 46 prosent av dei som er spurt frå tre ulike fylke: Viken (23 prosent) Oslo (12 prosent) og Møre og Romsdal (11 prosent) 

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk