8 av 10 kunder oppgir at de er villig til å betale i gjennomsnitt tre prosent mer for såkalt «zero carbon shipping», viser en undersøkelse fra BCG.

Shipping-kunder villig til å betale mer for grønn transport

Åtte av ti kunder som kjøper shipping-tjenester sier ja til å betale mer for nullutslipp-transport, viser tall fra Boston Consulting Group (BCG). Men det fordrer bærekraftige alternativer.

Publisert Sist oppdatert

- Klimabevisstheten i shipping er svært sterk. Til tross for generell usikkerhet, stigende priser og en anspent situasjon geopolitisk, står utslippsreduksjon høyt på agendaen, både hos kunder og leverandører.

Det sier Øyvind Berle, principal og shipping-ekspert ved BCGs kontor i Oslo.

BCG-rapporten "Decarbonization and Willingness to Pay (WtP) in the Global Shipping Industry", som tok for seg 125 store aktører innen shipping fra hele verden, levner liten tvil:

Stadig flere aktører i bransjen står sammen om en fremtid med kraftige kutt i karbonavtrykket.

- 80 prosent av de spurte kundene oppgir at de er villig til å betale i gjennomsnitt tre prosent mer for såkalt «zero carbon shipping». Dersom vi skal lykkes med null utslipp frem mot 2050, anslår vi at et påslag på 10-15 prosent vil være nødvendig, og allerede sier 65 prosent av kundene at de vil være villige til å betale for det, sier Berle.

Også i 2021 ble villigheten til å betale ekstra for grønnere transport målt. I den ferske oppfølgende undersøkelsen gir 30 prosent flere aktører uttrykk for at de støtter å betale et visst påslag.

Åtte av ti bryr seg om bærekraft

- Mye tyder på at også kundene får en konkurransemessig fordel ved å satse på karbonnøytral shipping, noe som henger sammen med økende bevissthet også hos sluttbrukerne, forklarer Berle.

Rapporten viser at forbrukeres etterspørsel og atferd kan være avgjørende for å tette gapet mellom dagens priser og det nullutslippstransport vil koste. Minst åtte av ti forbrukere bryr seg om bærekraft, og syv av ti er villige til å betale et lite påslag (fem prosent) for bærekraftige produkter.

- Nå må rederier, shipping-kunder, finansinstitusjoner og ikke minst politiske beslutningstakere jobbe sammen for å meisle ut gode løsninger. Skal vi lykkes, er det viktig med gode, omforente løsninger med høy grad av aksept i alle ledd. Rapporten vår viser at flere av nøkkelaktørene er klare for det felles løftet som behøves, sier Berle.