Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen trykker på pauseknappen om byggingen av Stad Skipstunnel

Setter Stad Skipstunnel på pause

Regjeringen setter prosjektet om bygging av Stad Skipstunnel på pause. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem torsdag.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen melder nå at de skal ha en gjennomgåelse av prosjektet. Det innebærer ingen avlysning, men de trykker på pauseknappen.

Kystverket har nylig oppdatert kostnads- og usikkerhetsanalysen som estimerer at forventet kostnad på prosjektet er økt fra 3,45 milliarder kroner til 5,652 milliarder kroner. Kostnadsrammen har økt fra 4 milliarder til 7,1 milliarder kroner.

I lys av de økte kostnadsanslagene vil regjeringen derfor frem mot statsbudsjettet for 2024 be Kystverket vurdere om prosjektet kan gjennomføres til en lavere kostnad.

- Kostnadsanslagene for Stad skipstunnel har økt betydelig. På grunn av en krevende økonomisk situasjon, er det viktig at vi har kontroll på kostnadene i prosjektet. Regjeringen vil derfor be Kystverket vurdere om det er mulig å gjennomføre prosjektet til en lavere kostnad, før vi vil komme tilbake til Stortinget i saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Økningene i kostnadsestimatene skyldes blant annet generell prisstigning i anleggsektoren, prosjektspesifikke kostnadsøkninger knyttet til konstruksjoner, fjellsikring og masseflytting, og økte usikkerhetsavsetninger i kostnadsanslagene.

- Regjeringen vil komme tilbake til eventuelt forslag om økt styrings- og kostnadsramme i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, sier Skjæran.