Oppkjøp:

PG Flow Solutions AS tilbyr egenutviklede løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier.

Gjerdrum-familien overtar PG Flow Solutions

Familien Gjerdrum kjøper 100 prosent av aksjene i pumpe- og væskehåndteringsspesialisten PG Flow Solutions, tidligere Ing. Per Gjerdrum AS, 40 år etter at Per Gjerdrum startet selskapet.

Publisert Sist oppdatert

PG Flow Solutions AS tilbyr egenutviklede løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold.  

– Selv om vi har vært på eiersiden i PG Flow Solutions AS ("PG") gjennom EnFlow siden 2014, så føles det som at selskapet kommer "hjem". Vi står foran store markedsmuligheter innen maritime næringer og energisektoren. Nytt eierskap innebærer økt satsing mot disse bransjene, samtidig som vi skal ivareta posisjonen vi har bygd opp innen akvakultur og landbasert industri, Vi vil også fortsette det gode samarbeidet med vårt tidligere søsterselskap Cflow Fish Handling AS ("Cflow"), sier Mads Gjerdrum.

I 2014 kom PE selskapet Norvestor inn som største eier i PG. Siden da har energisektoren og maritim næring lidd under til dels svært turbulente markedsforhold. PG har de seneste årene gjennomført en vellykket omstilling gjennom betydelige kostnadsreduksjoner samt ved å utvikle og levere en rekke produkter og systemer til bla. akvakultur- og fiskerinæringen samt til landbasert industri

I et historisk perspektiv har imidlertid mesteparten av inntektene til PG Flow Solutions kommet fra offshore energi og maritim sektor.

– Det er fullt forståelig at PG ønsker å kapitalisere på vekstmulighetene innen energi og maritime næringer som en stor del av selskapets historie er tuftet på. Denne retningen er imidlertid ikke en naturlig del av vår strategi fremover, og vi er derfor glade for at vi kan selge selskapet tilbake til Gjerdrum-familien, sier Stig Bjørkedal, avtroppende styreleder i PG og konsernsjef i Cflow.

PG’s kjernetilbud vil fortsatt være egenutviklede pumpeløsninger og væskehåndteringssystemer.

I forbindelse med transaksjonen vil familien Gjerdrum også skyte inn ny kapital i PG. Dette vil styrke grunnlaget for videreutvikling av selskapets produkttilbud innen akvakultur, fiskeri, energi og landbasert industri, men vil også finansiere en enda sterkere satsning både i Norge og internasjonalt.

Roy Rødningen fortsetter som daglig leder i PG, mens Mads Gjerdrum vil gå inn som ny styreleder.

PG forblir i sine lokaler i Sande i Vestfold. Lokalene ble bygget i 2013 og er spesialtilpasset bedriftens behov med et komplett verksted bestående av stålfabrikasjon og produksjon, sammenstilling, automasjon, og et moderne og omfattende testanlegg, samt kontorfasiliteter.