Nok et sterkt år for Fjord1

Fjord1 leverer nok et sterkt resultat for 2018. For hver 100-lapp selskapet omsetter, sitter man igjen med rundt 22 kroner.

Publisert

Etter en omsetning på drøyt 3,1 milliarder kroner viser 2018 et overskudd før skatt på 675 millioner. Det gir en omsetningsøkning på rundt 11%, noe som tilskrives oppstarten av tre nye kontrakter innenfor fergesegmentet.

Dermed legger rederiet bak seg nok et år med gode resultater og egenkapitalandelen fortsetter å vokse.

Også fjerde kvartal endte godt i pluss med et overskudd på 121 millioner før skatt.

Nye kontrakter

Rederiet signert tre store anbudskontrakter i Møre og Romsdal løpet av året. Romsdalspakken og Indre Sunnmøre-kontrakten har begge en varighet på 14 år, mens Nordmørspakken er på 10 år med oppstart i 2020.

Den samlede verdien på kontraktsporteføljen til selskapet er 22 milliarder kroner.

2,5 millioner biler og 4,6 millioner passasjerer ble fraktet av Fjord1 sine fartøy i løpet av fjerde kvartal 2018, og rundt 21 millioner passasjerer på årsbasis. Det gjør Fjord1 til landets ledende fergeselskap.

- Vi er i gang med å elektrifisere flåten vår, og vi tok imot syv el-nybygg i fjor. Ved oppstart av nye kontrakter i 2020 vil Fjord1 ha nærmere 30 elektriske fartøy i drift, sier administrerende direktør Dagfinn Neteland.

Neste år er det oppstart av fire store kontrakter, der ytterligere ni samband inngår i tillegg til dagens.