Ankerhånteringsfartøyet Siem Ruby på jobb. Fartøyet eies av Siem Offshore, og er et av flere som er omfattet av den langsiktige serviceavtalen for dekksmaskineri som er inngått med Rolls-Royce Marine.
Ankerhånteringsfartøyet Siem Ruby på jobb. Fartøyet eies av Siem Offshore, og er et av flere som er omfattet av den langsiktige serviceavtalen for dekksmaskineri som er inngått med Rolls-Royce Marine.

Rolls-Royce og Siem Offshore inngår langsiktig serviceavtale

Rolls-Royce har signert en langsiktig service avtale med rederiet Siem Offshore. Avtalen omfatter vedlikehold av dekksmaskineri som er installert på 12 avanserte ankerhåndteringsfartøy.

Publisert

Den fem år lange avtalen kalles Maintenance Inspection Programme (MIP), og formaliserer et samarbeid som de to selskapene har hatt siden Siem mottok ti nye ankerhåndteringsfartøy i 2010 og ytterligere to ankerhåndteringsfartøy som ble overtatt på management av rederiet i 2017, heter det i en pressemelding.

– Vi har hatt et langvarig samarbeid med Rolls-Royce Marine som leverandør både av propulsjon og dekksmaskineri. Vår erfaring er at langsiktige avtaler som dette gir begge parter forutsigbarhet, og først og fremst gir det god driftsstabilitet for vår flåte, sier Jon August Houge, Operations Manager i Siem Offshore.

– Rolls-Royce har levert vedlikeholds- og inspeksjonstjenester til Siem Offshore siden disse fartøyene ble inkludert i flåten. At vi nå kan formalisere samarbeidet med en langsiktig kontrakt, er en god bekreftelse på at Siem ser både forretningsmessige og tekniske fordeler med MIP-løsningen, sier Jan Tore Varga, Head of Customer Support for dekksmaskineri og styremaskiner i Rolls-Royce.

Avtalen innebærer at Rolls-Royce vil ha ett kontaktpunkt for hele flåten, mens hvert skip får en skreddersydd vedlikeholds- og inspeksjonsplan for alt dekksmaskineri som er installert fra Rolls-Royce. Dette inkluderer 12 lavtrykks-vinsjesystemer, haikjefter og taupinner, hekkruller, samt 24 styremaskiner og ror.

Avtalen leder til at mannskapet om bord vil få overført kunnskap fra serviceingeniørene til Rolls-Royce når de er om bord. Avtalen med Siem Offshore er også den første som vil ta i bruk en mobil app, hvor mannskapets inspeksjoner og funksjonstester på utstyret fortløpende oppdateres og kommuniseres til Rolls-Royce for evaluering. Programmet kan tilpasses den konfigurasjonen av utstyr som finnes på hvert skip.

– Vi inngår nå et vedlikeholdssamarbeid med rederiet som vil hjelpe mannskapet på Siem Offshore’s skip til å legge en god vedlikeholdsplan for alt utstyret, sier Jan Tore Varga.

– Fordelene med jevnlige inspeksjoner, kommunisering- og korrekt evaluering av inspeksjonsresultater er åpenbare: Det reduserer risiko for systemfeil, gir en mer forutsigbar drift med færre avbrudd, samt forventede lavere kostnader over tid. For oss i Rolls-Royce har det dessuten en tilleggsverdi at vi får følge utstyret om bord tettere, kan anbefale bytte av deler før neste service og tidlig se behovet for eventuell overhaling og oppgradering, sier han.