Årsregnskap:

SVOLVÆR: Lofoten Sveiseindustri AS opplevde et av sine sterkeste år i 2021.

Svakere resultat for Lofoten Sveiseindustri

SVOLVÆR: Lofoten Sveiseindustri opplevde et svakere årsresultat i 2021 enn året i forveien.

Selv om driftsinntektene var 3,1 millioner kroner svakere i 2021 enn i 2020, opplevde bedriften et av sine mest innbringende år i fjor.

Høyere kostnader

Med inntekter på 61,9 millioner, endte de opp med et årsresultat på 5,0 millioner kroner. Av årsregnskapet kommer det frem at kostnadene, og da spesielt varekostnadene, hadde økt fra 52,8 millioner til 55,5 millioner på et år. Noe som gjorde at driftsresultatet og årsresultatet ble svakere enn antatt.

Selskapet hadde ved årsslutt leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld på henholdsvis 5,4 og 5,2 millioner kroner. I 2020 var den kortsiktige gjelden (leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld) på til sammen 3,5 millioner.

Viktig for kystflåten

Lofoten Sveiseindustri eies i sin helhet av Krogstad AS, og ble etablert i Svolvær allerede i 1972. Siden den gang har verftet bygd seg opp til å bli en av Lofotens viktigste servicebedrifter for kystflåten.

Med sine omlag 35 ansatte tilbyr bedriften et komplett tilbud innen service, vedlikehold og ombygging.