3D illustrasjon av Quantus.

Ny kontrakt til Westcon og Salt Ship Design

Det skotske partnerskapet MV Quantus Ltd og Peter & J. Johnstone Ltd har kontrahert en 75 meter lang pelagisk tråler fra Westcon Ølen. Fartøyet er designet av Salt Ship Design. 

Publisert Sist oppdatert

Salt Ship Design og Quantus har samarbeidet flere ganger tidligere, og dette er det fjerde fartøyet som Salt designer for eierne. 

Også de tre foregående fartøyene er bygget ved norske verft, men det er første gang Westcon får byggekontrakten. 

Første gang skottene bygget i Norge var i 1988.

Eierens hovedfokus under designprosessen har vært å utvikle en effektiv, moderne pelagisk tråler med lave utslipp. En sikker arbeidsplattform og høy fiskekvalitet for å gjøre det mulig for skipperne Ian Buchan og hans sønner, Mark og Stuart Buchan, og deres mannskap å fange kvoten sin like effektivt, og trygt som mulig.

- For norsk verftsnæring er det oppmuntrende å se enda et pelagisk fartøy kontrahert i Norge, heter det i en pressemelding fra partene.

Hoveddata:

  • Lengde: 75,3 meter 
  • Bredde: 15,8 meter
  • Navn: «Quantus»
  • Fiske etter pelagiske arter sild, makrell og kolmule
  • Eiere: Partnerskapet mellom M.V. Quantus Limited og Peter& j.Johnstone
  • Designer: Salt Ship Design
  • Byggherre: Westcon Yards

Med den nye «Quantus»-kontraheringen er det nå to Salt-designede pelagiske fiskefartøyer under bygging hos Westcon Ølen, med «Trønderbas» som ble kontrahert i fjor.

Eigarar, designarar og verft har signert kontrakten i Skottland.