SV vil styrke nettolønnsordningen og fjerne makstakene.
SV vil styrke nettolønnsordningen og fjerne makstakene.

AP avviser ikke SV-forslag om nettolønnsordning

SV vil styrke og lovfeste innholdet i tilskuddsordningen for sjøfolk. I et forslag til Stortinget vil de fase ut makstaket i ordningen. Arbeiderpartiet avviser ikke forslaget, men vil ha det inn i budsjettforhandlingene.

Partiets nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, er en av forslagsstillerne sammen med Kirsti Bergstø og Sara Bell. I forslaget heter det:

1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for å fase ut makstakene i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å lovfeste substansen i dagens tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk for å sikre nødvendig forutberegnelighet, slik Holmefjordutvalget legger tilgrunn.

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk