Leder i Norsk Sjømannsforbund, Kurt Inge Angell

Revidert nasjonalbudsjett: - Et svik mot sjøfolk

Nettolønnsordningen, som skal sikre norske sjøfolks konkurransekraft mot billigere utenlandske sjøfolk, blir igjen svakere.

Publisert Sist oppdatert

Frifagbevegelse: Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk, den såkalte nettolønnsordningen, svekkes i regjeringens oppdaterte budsjett.

Norsk Sjømannsforbunds leder, Kurt Inge Angell, er svært skuffet.

- Her legges det opp til å bruke mer penger totalt i budsjettet, men igjen så ser vi at regjeringen svikter sjøfolkene.

Nettolønnsordningen blir i budsjettet ikke prisjustert. Det betyr i realiteten en sterk svekkelse av ordningen.

Makstaket på 220.000 kroner beholdes. Hadde den blitt prisjustert ville dette taket vært på over 250.000 for utbetalinger i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk i alle modeller, unntatt for skip i NIS, der utbetalingene begrenses til 26 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

- Vi håper alltid på at ordningen skal styrkes, slik regjeringen har lovet klart og tydelig i Hurdalsplattformen. Det minste vi kunne forvente er en prisjustering slik at ordningen ikke svekkes. Nå skjer det motsatte. Dette viser igjen at sjøfolk ikke blir prioritert, det er ikke godt nok, sier Angell.

Regjeringen har valgt å redusere utgiftene på denne ordningen med 44 millioner kroner. Tidligere har posten vært budsjettert med rundt 2,4 milliarder kroner.

- Vårt håp var at de skulle bruke mer penger for å bevare norske sjøfolk og styrke sjøfartsnasjonen Norge. Nå skal de altså bruke mindre, sier Angell oppgitt.

Han mener at svekkelse av den fremste ordningen for å sikre norske sjøfolk, også betyr en svekkelse av helt kritisk kompetanse inne i hele den norske maritime verdikjeden.  

Redaksjonen har ikke lykkes med å få en kommentar fra regjeringen om denne saken.