Når redaktører forteller tull

Dersom redaktør Gustav-Erik Blaalid vet hva man skal gjøre for å ende opp med «garantert norsk» i en EU-EØS-konkurranse, så ville vi satt stor pris på om han delte denne kunnskapen med oss.

Av: Havforskningsdirektør Sissel Rogne og rederisjef Inge André Utåker, Havforskningsinstituttet

Blaalid gjør oss visitt i siste nummer av Skipsrevyen under overskriften «Når biologer bygger båt». Han er kritisk til at et nederlandsk verft vant kontrakten om Havforskningsinstituttets nye kystforskningsfartøy – og bruker så hele lederartikkelen til å vise at han ikke har skjønt hva en anbudsprosess er og hvordan den løses. 

Vi håper og tror at Blaalid her snakker mot bedre vitende. Men redaktøren må likevel arresteres når han fremstiller det som om det er forskerne som står for anbudsprosessene våre. Det blir rett og slett useriøst. Havforskningsinstituttet er en stor statlig aktør med et profesjonelt rederi og en administrasjon med kompetanse på komplekse offentlige anskaffelser. I tillegg henter vi inn ekstern bistand ved behov. 

La det ikke herske noen tvil om at Havforskningsinstituttet gjerne hadde sett at oppdraget gikk til et norsk verft; spesielt siden pengene var tiltenkt krisetiltak til norsk næring. «Lov om offentlige anskaffelser» gjør at denne anskaffelsen måtte lyses ut i hele EU/EØS-området. Vi har saumfart lovverket, og kan med hånden på hjertet si at vi brukt det begrensede handlingsrommet som finnes, og arbeidet hardt for å få en best mulig utlysning. 

Det kom tilbud fra to norske og to utenlandske verft. Vektingen av tilbudene var 60 prosent på pris og 40 prosent på kvalitet. Kvaliteten i alle fire tilbudene var tilnærmet lik, mens kun de to utenlandske var innenfor prisrammen på 110 millioner kroner. Et nederlandsk verft kom best ut, og vant anbudskonkurransen. Det resultatet hadde blitt stående selv om vi hadde endret kriteriene til at pris og kvalitet skulle vektes femti-femti. Det er heller ikke slik at økte økonomiske rammer hadde løst problemet. På grunn av EØS-avtalen måtte anbudsutlysningen ha skjedd i EU/EØS-området, og det binder hele prosessen. 

De norske verftene nådde ikke opp i konkurransen. Det beklager vi, men det er ikke HI som setter premissene i EU-/EØS-avtalene som gjelder for Norge.