MS «Kongsborg» er blitt hybrid.

Godt samarbeid sikret vellykket oppgradering av «Kongsborg» for hybride operasjoner

Det færøyske rederiet Skansi Offshore styrker sitt engasjement for bærekraftige operasjoner. I forbindelse med den 10-årige klassifiseringen av forsyningsskipet «Kongsborg» har rederiet nå installert en batteri- og hybridløsning om bord, designet for å redusere utslipp av klimagasser og drivstofforbruk.

SEAM leverte, og var systemintegrator av, sin effektive hybridløsning, e-SEAMatic® BLUE. Systemet, som kan skilte med imponerende 1800kVA/620kWh, ble installert i et forhåndsbygd dekkshus, komplett med nødvendige hjelpesystemer – noe som betydelig reduserte installasjonstiden om bord på fartøyet, heter det i en pressemelding. 

Målet med denne integrasjonen var todelt: en betydelig reduksjon i utslipp, samt reduksjon av vedlikeholdskostnader ved å operere med færre motorer. 

Skansi Offshores vei inn i hybridoperasjoner handler ikke bare om kostnadsbesparelser. Å operere på vegne av Equinor symboliserer et engasjement for grønnere operasjoner og oppfyllelse av forpliktelser overfor deres kunde. Høy kvalitet fra norske verft og teknologi- og systemleverandører tilfører betydelig verdi til ligningen. 

Forventede drivstoff- og CO2-besparelser med deres nye hybridløsning: 

  • Forventede besparelser under seiling ligger på rundt 4-5%. 
  • For Dynamisk Posisjonering (DP) operasjoner forventes en bemerkelsesverdig reduksjon på 20-25%. 
  • Videre vil hybridsystemet også støtte landstrøm, noe som gjør at skipet kan utføre energikrevende operasjoner uten å starte generatorsettet. 

Hybridløsningen ble koblet til eksisterende IAS/EPMS-systemer om bord, i samarbeid med eksisterende leverandører. 

Samarbeid på tvers av verdikjeden er viktig for å oppnå betydelige utslippsreduksjoner og fremme energieffektive sjøoperasjoner. Den maritime industrien krever samlet ekspertise fra skipsbyggere, teknologileverandører, drivstoffleverandører og skipsoperatører for å komme opp med helhetlige løsninger. 

- Når systemintegratorer og tredjepartsleverandører kommer sammen, kan vi dra nytte av delt kunnskap, ressurser og innovasjonsevne, noe som åpner øynene våre for gjennombrudd som ellers kunne gått tapt. Dette akselererer overgangen til grønnere praksis, men standardiserer også bærekraftige tiltak på tvers av sektoren, sier prosjektleder i SEAM, Jarle Hemnes. 

- Streber alltid etter å forbedre skip

Skansi Offshores forpliktelse til mer miljøvennlige operasjoner er et flott eksempel på den maritime industriens grønne reise. Å benytte hybridteknologi for bærekraftige skipsoperasjoner er ikke lenger bare en mulighet, men en virkelighet. I takt med at skipsverdenen i økende grad beveger seg mot grønnere løsninger, baner slike samarbeid vei for en bærekraftig maritim fremtid. 

- I Skansi Offshore streber vi alltid etter å forbedre våre skip, slik at de kan lede an i retning av en mer bærekraftig og grønnere maritim fremtid, forteller teknisk direktør i Skansi Offshore, Johan Sigurd Fjallsá. 

- Vår visjon er basert på tre hovedpilarer som definerer oss som et godt selskap, hvorav en av dem inkluderer vårt fokus på bærekraft og miljø. Vi er svært fornøyde med det toppmoderne hybridsystemet som SEAM har levert, og at de deler den samme lidenskapen og visjonen for en grønnere og mer bærekraftig maritim industri som oss. Vi vil gjerne takke SEAM og alle andre nøkkelaktører for et flott samarbeid ved installasjon av batteri- og hybridløsningen om bord, og vi ser frem til ytterligere samarbeid i nær fremtid, fortsetter han.