CMO Øyvind Sundgot og CEO og Gründer Gry Sydhagen.

- Med Metizoft sitt ESG- verktøy kan vi følge tett med på hvordan vi ligger an

Remøy Management i Fosnavåg, og ENTEC Group med hovedkontor i Ulsteinvik, er blant bedriftene som inngår samarbeid med Metizoft for rapportering på miljø-, sosiale-, og forretningsetiske forhold.

Bærekraft står høyt på agendaen hos begge disse Sunnmørsbedriftene. I tillegg til egne ambisiøse mål for miljø og bærekraft, må de også forholde seg til stadig økende krav om lovpålagt rapportering.

- Vi har alle en felles forpliktelse for en planet i balanse og at den blir minst mulig påvirket av våre aktiviteter. Dette er et ansvar vi tar på alvor, og med Metizoft sitt ESG verktøy kan vi følge tett med på hvordan vi ligger an i forhold til våre mål, sier Even T. Remøy, CEO i Remøy Management, i en pressemelding. 

ESG er en engelsk forkortelse for Environmental, Social and Governance, som oversettes til miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Det er altså ikke bare miljøpåvirkning bedriftene må rapportere på, men for eksempel også hvordan arbeidernes rettigheter er ivaretatt hos underleverandører og partnere. 

Åpenhetsloven 

I fjor kom Åpenhetsloven, som krever at bedrifter skal ha oversikt over arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden sin. 

Loven skal sikre åpenhet rundt kritikkverdige forhold, og der slike blir avdekket må bedriften redegjøre for hvordan dette skal bli fulgt opp og håndtert. Innen utgangen av juni i år, skal bedrifter kunne rapportere om alle sine leverandører og partneres aktiviteter.

- Det er en omfattende og ressurskrevende prosess å få klar all dokumentasjon som skal kunne legges frem. Selv om loven rettes mot større bedrifter, vil disse igjen måtte stille krav til mye ekstra informasjon fra sine leverandører som ofte er mindre virksomheter. I tillegg til selve ESG verktøyet, bistår vi våre kunder med å samle nødvendig informasjon,  sier Øyvind Sundgot, CMO i Metizoft.

Spesialdesignet teknologi 

Metizoft har utviklet et softwareverktøy og tjenester som er designet spesielt for å møte kravene i både Åpenhetsloven og andre ESG-regelverk. Metizoft ESG gjør at bedrifter enkelt kan måle, rapportere og dermed forbedre sitt bærekraftsarbeid.

Ved hjelp av en kombinasjon av automatisering, integrasjon med bedriftens systemer og innføring av øvrige data, lages en helhetlig bærekraftsrapport.

Verktøyet er spesielt utviklet for bedrifter i den maritime industrien og de regelverk disse må forholde seg til, men den fleksible løsningen egner seg også godt til bærekraftsrapportering for andre bransjer. 

Remøy Management

Rederiet Remøy Management fra Fosnavåg drifter skip internasjonalt og på mange forskjellige områder. De har forankret i sin strategi at det skal legges til rette for FNs mål for bærekraftig utvikling i deres daglige drift. 

- Vi jobber for kontinuerlig forbedring av rederiets miljøprestasjoner, og en bærekraftsrapport er et viktig styringsverktøy for å se konkret hvilke tiltak vi skal sette i verk, sier Even T. Remøy.

ENTEC Group

ENTEC Group satser på bærekraftige teknologiske løsninger for kommunale anlegg, landbasert oppdrett, industri og markedstilpasset håndteringsutstyr innenfor maritime virksomheter og fartøy over hele verden.

- Bærekraft er en viktig del av konsernets identitet og verdikjede, og vi ønsker å forvalte våre ressurser på en best mulig måte for våre kunder, ansatte og leverandører. Derfor har vi et tydelig fokus på ESG. Vi utvikler vår virksomhet i en strategisk og bærekraftig retning og ser frem til å ta i bruk Metizoft sitt ESG-verktøy for å dokumentere og sikre at vi stadig beveger oss fremover, sier Erika Skarbø, HR og HSEQ Leder i ENTEC Group.