Vegard Einan, regiondirektør i NHO, skolebyråd i Oslo Julie Remen Midtgarden, Evelyn Blom-Dahl i NHO Sjøfart.

Maritime fag tilbake i Osloskolen

NHO er glade for at Oslo-ungdommer får maritimt tilbud om videregående opplæring på Etterstad VGS.

Publisert Sist oppdatert

Etterstad videregående skole starter opp et nytt tilbud fra høsten 2025: Da vil skolen igjen tilby videregående utdanning i VG2 Maritime fag. Det blir en praksisnær utdanning i samarbeid med næringen i og rundt Oslo Havn. Elever vil få kompetanse både på drift, vedlikehold, sikkerhet og beredskap, og når de er ferdige får de muligheten til å jobbe om bord i de fleste typer fartøy.

Lange tradisjoner

Etterstad videregående skole er den eneste offentlige videregående skolen i Oslo-området som tilbyr maritime fag, og utdanningen vil ligge under programmet Teknikk og industriell produksjon. Skolen har lange maritime tradisjoner.

Utdanningsbyråd i Oslo, Julie Remen Midtgarden, sier at Etterstad VGS alltid har vært en foregangsskole innen yrkesfaglig utdanning.

– Med dette tilbudet knytter vi fortid og fremtid sammen. Jeg er særlig glad på vegne av elevene og de ansatte, og jeg er sikker på at dette initiativet vil bidra til å løfte både skolen og den maritime næringen i Oslo-regionen.

– Endelig

 – Endelig, dette er gode nyheter for maritim næring. Vi trenger flere med maritim kompetanse, og snart kan rederiene begynne å rekruttere fra det sentrale Østlandsområdet igjen. Det er bra for rederiene, men ikke minst er det bra at ungdom får tilbud om nye og spennende utdanningstilbud uten å måtte pendle. Foreløpig vil det bare tilbys Vg2, men vi skal jobbe sammen med skolen for å også få på plass et Vg3-tilbud for matros og skipsmotormekaniker, sier Evelyn Blom- Dahl i NHO Sjøfart.

Gledelig

Rektor Elin Stavrum sier at skolen opplever en økt interesse blant ungdom for å utdanne seg innen maritime fag.

– Det er derfor gledelig at Utdanningsetaten har besluttet å reetablere utdanningen ved Etterstad. Næringen har behov for kvalifisert arbeidskraft, og Etterstad ser fram til å bidra, sier Stavrum. 

– Oslo og Østlandet har lange maritime tradisjoner. Jeg ønsker dette nye utdanningstilbudet velkommen, og er sikker på at dette vil gi maritim næring bedre rekrutteringsgrunnlag fra hele Østlandet, sier regiondirektør Vegard Einan i NHO Oslo Viken.