Nullutslipp i skipsfarten – hvor står teknologien?

25. april ønsker ZERO i samarbeid med Maritime CleanTech og Rederiforbundet velkommen til seminar med fokus på nullutslipp i skipsfarten, på Mesh Youngtorget. Seminaret vil også streames.

Publisert Sist oppdatert

Da Jonas Gahr Støre lanserte The Green Shipping Challenge på FNs klimatoppmøte i november, sa han at Norge skal lede an klimaomstillingen i skipstoppen.

Langs norskekysten skal det vises ved å kutte 50 prosent av klimagassutslippene fra innenriks skipsfart innen 2030. Behovet for nullutslippsløsninger, både for eksisterende flåte og nybygg, er enorme de kommende årene.

Hvor står løsningene i dag - og hva må til?

ZERO, Maritime CleanTech og Rederiforbundetsamler derfor ledende næringsaktører, offentlige aktører og politikere til teknologiseminar. Hvor står løsningene i dag, og hva må til før de kan rulles ut i større skala?

Eksperter fra ledende rederier og teknologileverandører vil presentere sine utviklingsprosjekter innen blant annet batteri, hydrogen og ammoniakk. Til slutt vil sentrale politikere utfordres til debatt om nødvendige tiltak for omstilling og klimakutt i maritim sektor frem mot 2030.

Teknologistatus og veivalg

Først ut etter mingling og kaffe, er Liv-Elisif Kalland fra ZERO, som klokken 09.00 skal snakke om sektormålet og status på teknologi, før Øystein Huglem fra Maritime CleanTech tar over roret og prater om hvilke teknologier som er på vei før år 2030, og som kan ta næringen til 2050.

Eli Sjøen fra Kolumbus skal snakke om den helektriske hurtigbåten med plass til 150 passasjerer, og Kolombus’ erfaring med MS «Medstraum». Også Havila, Sintef, Wärtsilä, Amon Maritime, Ballard Power Systems og Norled skal få ordet, før dagen avsluttes først med rederisamtale med temaet “Hvordan jobber rederiene, og hva trengs for at de skal nå sine klimamål?” etterfulgt av en politisk samtale som tar opp spørsmålet om hvilke virkemidler og hvilken politikk som skal ta næringen til 2030-målet.

Etter seminaret, klokken 12.30 blir det lunsj og mingling. Fra klokken 18 til 20 blir det mingling om bord på MS «Bris».

Se hele programmet på Zero.no.