MS «Bjugnfjord». Foto: Paul Misje/MarineTraffic
MS «Bjugnfjord». Foto: Paul Misje/MarineTraffic

Lastforskyvning førte til forlis

Lastforskyvning av 1 900 tonn delvis flytende jordmasser var etter Havarikommisjonens vurdering årsaken til at bulkskipet MS «Bjugnfjord» forliste på vei ut i Kattegat. Havarikommisjonens undersøkelser har vist at det i praksis er vanskelig å ha oversikt over egenskaper i forskjellige masser i denne type fraktoppdrag.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en fersk rapport fra Havarikommisjonen tirsdag.

Alle fem om bord ble reddet fra MS «Bjugnfjord» før den forliste på kvelden 20. januar 2022. Hendelsen inntraff i forbindelse med at det 65,8 meter lange fartøyet fraktet over 1 900 tonn med jordmasser fra et deponi i København til Randers i Danmark. Lastefartøyets lasterom var ikke utstyrt med skott for å forhindre lastforskyvning.

Havarikommisjonen mener at deler av deponiet og dermed lasten som ble tatt om bord, sannsynligvis var fuktig. Fartøyet ble underveis eksponert for vind inn på styrbord side, i tillegg til økende sjø da de kom ut i åpent farvann. Bevegelsene i fartøyet førte derfor til lastforskyving som følge av at fuktig last oppførte seg delvis flytende, og fartøyet fikk påfølgende slagside først mot babord og deretter mot styrbord.

Da kapteinen bestemte seg for å tørne fartøyet, oppstod en større krengning mot styrbord. Besetningen innså innen kort tid at fartøyet var i ferd med å gå tapt. De sendte ut nødmelding og evakuerte «Bjugnfjord» ved å hoppe i sjøen iført overlevingsdrakter. Alle de fem om bord ble etter hvert reddet opp av redningshelikopter.

- Havarikommisjonens undersøkelse viser at slik deponeringen fungerte med jordmasser fra forskjellige byggeplasser, var det svært vanskelig å holde oversikt over egenskaper i masser som skulle være med i de forskjellige fraktoppdrag som skulle skje med fartøy, heter det i rapporten.

Havarikommisjonen mener at det ikke var noen mekanismer som kunne fanget opp hvorvidt jordmassene hadde iboende egenskaper som medførte at lasten kunne bli ustabil dersom fuktigheten oversteg en viss grense.

Ved fraktoppdrag der det ikke er praktisk mulig å sikre riktig informasjon om lastens egenskaper, vil det kun være fartøyets utforming som kan bidra til å redusere konsekvensene av en lastforskyvning. I fraktoppdrag som dette, må derfor fartøyets design og stabilitetsegenskaper ta høyde for usikkerheten ved lastens egenskaper.

Havarikommisjonen mener at det trolig er liten kjennskap i bransjen til kravene som stilles til å dokumentere egenskapene i jordmasser som skal gå som bulklast. Dette forholdet er tidligere adressert til Sjøfartsdirektoratet, men kun delvis fulgt opp.

Kommer med sikkerhetstilråding

Statens havarikommisjon sin undersøkelse av forliset med lasteskipet «Bjugnfjord» 20. januar 2022 har vist at avskiper ikke hadde utredet massenes egenskaper. SHK antar at bestemmelsene i gjeldende forskrift om last på lasteskip og lektere med hensyn til å utrede og informere om lastens egenskaper, kan være ukjent også for andre avskipere. Konsekvensen av dette kan være at skipenes besetning ikke tar de forholdsreglene lasten eventuelt krever.

- Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å utrede omfanget av problemet og iverksette relevante tiltak for å sikre at bestemmelsene i gjeldende forskrift om last på lasteskip og lektere overholdes.