Tester ny informasjonstjeneste om slukkede sjømerker

Kystverket tester ut en ny tjeneste der sjøfarende får informasjon om slukkede sjømerker via AIS (Automatic Identification System). Gjennom tjenesten blir feilmeldinger om sjømerker synlig som grafiske symboler i fartøyets brosystemer.

‒ Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det med å gjøre viktig varslingsinformasjon fra maritime myndigheter lettere tilgjengelig for sjøfarende ved å få dette direkte inn i kartsystemene om bord, forklarer trafikkleder Ole Petter Husøy ved Vardø sjøtrafikksentral til Kystverkets egne nettsider.

I første omgang skal Kystverket teste ut informasjonstjenesten i et begrenset område i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen i Vardø.

Den nye informasjonstjenesten bruker eksisterende AIS-teknologi for navigasjonsmerker (AIS AtoN) for å sende ut varslingsmeldinger om slukkede sjømerker via Kystverkets nasjonale AIS-nettverk.

Lettere tilgjengelig varslingsinformasjon

I vinter har Kystverket kjørt flere testrunder der AIS AtoNs er satt ut for å informere om sjømerker som er slukket eller ute av posisjon. På skjermene om bord blir informasjonen synlig som symboler.

‒ Så langt har vi fått utelukkende gode tilbakemeldinger fra alle fartøyene som har brukt tjenesten. Samtlige synes at dette er en effektiv og brukervennlig måte å bli informert om feil på sjømerker med lys, sier Husøy.

Han forklarer at Kystverket også har fått innspill til hvordan tjenesten kan forbedres.

‒ I neste testrunde skal vi justere på de symbolene som vises og få tekstinformasjon om feil direkte på skjermene.

Planlegger flere testrunder

‒ Testprosjektet gjelder i første omgang for et utvalg av sjømerker. Hvis testingen er vellykket og tjenesten blir godt mottatt av skipsfarten, håper vi å kunne utvide tjenesten til å dekke alle områder langs kysten, forklarer seniorrådgiver Guttorm Tomren i staben for transport, havn og farled.

Hvis tjenesten på sikt blir innført på permanent basis, vil den bli et supplement til Kystverkets navigasjonsvarslingstjeneste. ‒ Tjenesten vil ikke erstatte de internasjonalt pålagte varslingstjenestene som Kystverket har ansvar for, fastslår Tomren.

I dag er rundt 60 prosent av Kystverkets navigasjonsinnretninger fjernovervåket via 2G. Når 2G-nettet stenges i 2025, vil Kystverket miste muligheten til å fjernovervåke en stor andel av sine navigasjonsinnretninger. – Det er derfor viktig at de sjøfarende melder inn feil på våre innretninger for at vi skal være i stand til å varsle skipstrafikken, avslutter Tomren.