Hydrogenferje begrenser sikt til fyrlykt

Verdens første hydrogenferje, MF «Hydra», ligger ved Viganeset kai i Hjelmeland kommune – noe som medfører at en navigasjonsinstallasjon er delvis tildekket av fartøyet. Kystverket vil derfor informere sjøfarende, spesielt fritidsflåten, om redusert sikt til fyrlykten ut mars måned.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med ferdigstillelse må tankene kjøles ned, og systemet må testes. Dette var planlagt ved Viganeset Kai i Hjelmeland kommune, der båten la til kai 1. november 2022.

– En utfordring er at ferjens plassering skjermet for Kystverkets navigasjonsinstallasjon. Kystverket fikk ikke søknad om tildekking etter havne- og farvannsloven § 10 før båten la til kai. Da båten ikke på enkelt vis kan flyttes på nåværende tidspunkt, ble det gjort en vurdering om Kystverket kan akseptere delvis skjerming av fyrlykten. Vi har nå vurdert det slik at fyrlykten er tilstrekkelig synlig, og det er gitt en midlertidig aksept ut mars for delvis skjerming, sier Tonje Dowerdock, rådgiver hav- og kystforvaltning i Kystverket.

Arbeidet er meldt til Kvitsøy sjøtrafikksentral og via EFS til Kartverket. Dette sørger for at nyttetrafikk og større fartøy er orientert om skjermingen, men ikke nødvendigvis fritidsflåten.

– Selv om det nå er lavsesong for fritidsbåter, ønsker vi likevel å gå ut med denne informasjon om dette, slik at alle som er ute med båt i området er klar over at denne fyrlykten er delvis skjermet i hvit sektor mot nordøst av et fartøy ut mars måned, sier Dowerdock.