Kystverket er på jakt etter smarte tekniske løsninger til Stad skipstunnel. Det tekniske utstyret på innsiden av tunnelen skal tåle sjøvann, korrosjon, tåke, – ja, helt andre forutsetninger enn det er i en vanlig veitunnel

Kystverket jakter smarte tekniske løsninger til innsiden av skipstunnelen

I slutten av januar skal Kystverket arrangere en konferanse for potensielle totalentreprenører til Stad skipstunnel. Før konferansen ønsker Kystverket kontakt med leverandører av tekniske systemer som kan få stor betydning for funksjonaliteten, oppetiden og ikke minst sikkerheten til tunnelen.

Publisert Sist oppdatert

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Arbeidet er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er i løpet av første halvår 2023.

Inviterer til dialog

I forkant av kunngjøringen av konkurransen ønsker Kystverket å ha dialog med markedet.

Prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad, i Moldefjorden, Stad kommune.

- Vi tar flere grep for at denne dialogen skal bli så god som mulig. Først og fremst planlegger vi en leverandørkonferanse på Gardermoen 31. januar neste år, med en-til-en-samtaler påfølgende dager. Formålet med konferansen er å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, samtidig som vi ønsker å legge til rette for dialog om kontraktstrategi og konkurransegrunnlag, sier prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad i en pressemelding.

Det kommer mer informasjon om leverandørkonferansen når invitasjonen legges ut på Doffin 15. november.

Jakter smarte tekniske løsninger

Nå ønsker Kystverket å komme i kontakt med innovative miljøer og leverandører av tekniske systemer til bruk i skipstunnelen. For selv om ansvaret for de tekniske leveransene formelt vil være totalentreprenørens, ønsker Stad-prosjektet direkte dialog med mulige underleverandører. Formålet er å avdekke hva markedet er i stand til å levere av tjenester og produkter, og også få tilbakemeldinger på spesielle utfordringer som prosjektet må tenke gjennom før utlysning.

- En skipstunnel har aldri vært bygd før. Og selv om vi er gode på tunelldrift i Norge, er dette en tunnel med helt andre dimensjoner og som bygges i et helt annet miljø enn det vi er vant til. Det tekniske utstyret skal tåle sjøvann, korrosjon, tåke, - ja helt andre forutsetninger enn det er i en vanlig veitunnel, sier Skjeppestad.

Hvilke produkter og tjenester ønsker dere innspill på?

– Det kan blant annet være utstyr knyttet til fendring og entringskonstruksjoner, katodiske beskyttelsessystemer eller analyser av lys, lyd og miljø i tunellrommet, sier Skjeppestad.

De tekniske systemene har stor betydning for funksjonaliteten, oppetiden og ikke minst sikkerheten til tunnelen. Det er derfor viktig å få innsikt i hvordan den tekniske kompetansen i markedet kan utnyttes best mulig.

- Vi vil derfor oppfordre leverandører som har erfaring fra prosjektering og installasjon av teknisk utstyr i for eksempel veg- og jernbanetunneler til å ta kontakt med prosjektet. Gjerne andre som har innovative og robuste løsninger også. Vi vil følge opp alle henvendelser og vurdere hvordan vi best kan bruke tilbakemeldingene i forberedelsene av prosjektet. Vi vil sikre oss at vi har det nyeste og beste utstyret, sier prosjektleder Terje Skjeppestad.