Det nye styret i Kystrederiene: Fra venstre: Oskar Grimstad (styreleder), Kåre Molvær, Mary Ann Mostraum, Kristin Sugustad, Even Toreson Remøy, Steinar Uggedal og Tanja Hoel

Nye styremedlemmer i Kystrederienes styre

Etter årets generalforsamling i Kystrederiene er det klart at styret får to nye styremedlemmer: Kristin Sugustad fra Frøy ASA og Even Toreson Remøy fra Remøy Management.

Kystrederiene har gjennomført generalforsamling og valg av styremedlemmer i Rotterdam. Foruten om de to nye representantene som erstatter Vidar Eidsvaag og Jan Paulsen ble øvrige styremedlemmer som var på valg, gjenvalgt. 

Dette styreleder i Kystrederiene, Oskar Grimstad, svært fornøyd med.

- Styremedlemmene i Kystrederiene har alle svært god kompetanse og erfaring innenfor sine segment, og både nykommerne og gjenvalgte sikrer bredde og kontinuitet. Jeg takker også for tilliten til å fortsette, uttaler Oskar Grimstad.

Grimstad går nå inn i sin femte periode som styreleder i Kystrederiene. Han har bakgrunn fra næringslivet, har tidligere sittet to perioder på Stortinget og er bosatt på Hareid i Møre og Romsdal. 

Nye styremedlemmer

Kristin Sugustad er konsernleder for maritim bemanning i Frøy ASA, som er en stor leverandør av servicetjenester for oppdrettsnæringen i store deler av kyst-Norge. Sugustad er utdannet økonom og har 12 års erfaring som finansrådgiver i bank, før hun startet i Frøy i 2019. Hun er bosatt på Sistranda. 

Even Toreson Remøy er daglig leder og deleier i Remøy Management. Han er også daglig leder i Volt Service, som er et eget AS i Remøy Management-konsernet. I sistnevnte spesialiserer de virksomheten innenfor bløggefartøy, og øvrig i konsernet er det både vaktskip og kabelfartøy. Even er utdannet siviløkonom og tok over roret som daglig leder for konsernet i 2015. Even er bosatt i Ålesund.

Fornyet tillit som styremedlemmer

Kåre Gunnar Molvær ble gjenvalgt som styremedlem for sektoren Passasjerfartøy. Kåre er daglig leder i Cruise Service, som holder til i Ålesund. Rederiet drifter bl.a. fartøy for charter og turistmarkedet, med kontor i Ålesund og base for fartøyene i Langevåg på Sula.

Tanja Elisabeth Hoel ble av årsmøtet i Brønnbåteiernes Forening (BREF) gjenvalgt som styreleder for organisasjonen. Hun fortsetter dermed som styremedlem for sektoren Brønnbåt i Kystrederiene sitt styre. 

Øvrige styremedlemmer

Mary-Ann Mostraum er styremedlem for sektoren Bulkfartøy. Mary-Ann er reder i Roslagen Shipping AS, som hovedsakelig opererer fartøy innen transport av bulk og asfalt. Rederiet holder til på Hjelmås utenfor Knarvik.

Steinar Uggedal er styremedlem for sektoren Tankfartøy. Steinar Uggedal er daglig leder i Øytank Shipping på Valderøya, som blant annet driver frakt av drivstoff og smørolje til fartøy og oppdrettsanlegg.

Nils Tore Øpstad Melingen er styremedlem for sektoren Stykkgods- og containerfartøy. Nils Tore er daglig leder og medeier i rederiene Biofeeder og Tinto AS, samt medeier i Lighthouse Ship Management som drifter 13 skip. Rederiene har base på Austevoll.

Kystrederienes styresammensetning etter generalforsamlingen 2023 består av fem menn og tre kvinner:

Styret i Kystrederiene:

  • Styreleder: Oskar Grimstad
  • Styremedlem Stykkgods og Container: Nils Tore Melingen, Bio Feeder AS - Vara: Trygve Holm, Gull Shipping
  • Styremedlem Bulk: Mary-Ann Mostraum, Roslagen Shipping - Vara: Hans Eivind Einarsen, Sveholmen Shipping AS
  • Styremedlem Tank: Steinar Uggedal, Øytank Shipping - Vara: Steinar Grøntvedt, Grøntvedt Shipping AS
  • Styremedlem Brønnbåt: Tanja Hoel - Vara: Helge Ervik, Rostein
  • Styremedlem Passasjer: Kåre Molvær, Cruise Service AS - Vara: Britt Eli Olsen, Charter i Nord AS
  • Styremedlem Service/Multifunksjon: Kristin Sugustad, Frøy ASA - Vara: Bente Ulseth, Abyss
  • Styremedlem Spesialfartøy: Even Toreson Remøy, Remøy Management - Vara: Mats Sivertsen, Kragerø Sjøtjenester