Tor Arne Borge

Kystrederiene: Nulltoleranse for trakassering i maritim sektor

Kystrederiene uttrykker sin bekymring om mobbing og trakassering blant norske sjøfolk.

Publisert Sist oppdatert

Det gjør de i forbindelse med den nylige undersøkelsen om maritim sikkerhet utført av Sjøfartsdirektoratet. I en pressemelding peker de på at det er avgjørende at disse problemene bringes til overflaten.

- Vi applauderer at det nå for første gang er inkludert spørsmål om mobbing og trakassering i sikkerhetsundersøkelsen, sier administreraende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Kystrederiene anerkjenner utfordringene med mobbing og trakassering, spesielt i bransjer der kjønnsbalansen er skjev.

- Vi vet at dette er en utfordring i flere bransjer, og vi skal ha nulltoleranse på dette området. Som en viktig del av den maritime næringen, er det vår oppgave å sørge for en trygg arbeidshverdag for alle, inkludert våre mange lærlinger, sier Borge.

Andrine Kleiven

Kystrederiene har i 2022 ansatt Andrine Kleiven som ansvarlig for kompetanse og utdanning, med økt fokus på likestilling og forebygging av trakassering og mobbing blant Kystrederienes medlemsrederier.

Som et resultat av en forsterket oppmerksomhet rundt disse utfordringene, arrangerer også Nautilus Sjø, et selskap i Kystrederiene, et kurs for å hjelpe medlemsrederier med å forebygge og håndtere trakassering, skriver de.

- Vi mener at arbeidsgivere bør ha nulltoleranse for trakassering, og oppfordrer alle virksomheter i den maritime næringen til å delta i dette viktige kurset, sier Tor Arne Borge.

Dette tiltaket er en del av Kystrederienes kontinuerlige innsats for å fremme kompetanseutvikling og like muligheter for begge kjønn.

- For å oppnå virkelig endring, må vi alle ta ansvar. Den maritime næringen er ikke noe unntak konkluderer Borge.

Kystrederiene har også invitert stortingsrepresentant Silje Hjemdal (FrP) til en gjennomgang av undersøkelsen.

Silje Hjelmdal (FrP)

- Jeg har svært positivt til et møte med Kystrederiene om denne særdeles viktige saken. Jeg heier på at flere kvinner søker seg til maritim næring, og mener det er på bra at rederier tar ansvar for å sikre gode arbeidsforhold for både kvinner og menn. Her er det snakk om tøffe og dyktige kvinner som går foran i en næring som er svært viktig for Norge. Som stortingsrepresentant fra havbyen Bergen mener jeg det er det bra at det er fokus på hvordan man skal ha et godt arbeidsmiljø og jobbe med å rekruttere flere til næringen, sier Silje Hjemdal.

- Jeg ser frem til videre dialog med Kystrederiene for gjennomgang av rapporten og høre mer om hvordan de tar fatt i ulike utfordringer og problemstillinger, som for eksempel trakassering og mobbing i den maritime næringen” sier Hjemdal.

Les rapporten her