Kystrederienes forhandlingsutvalg har konkludert med at de ikke kunne innfri lønnskravene til organisasjonene.

Brudd i lønnsforhandlingene mellom Kystrederiene og sjømannsorganisasjonene

Det ble 21. september brudd i forhandlingene med Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund i årets lønnsforhandlinger, som er et hovedoppgjør.

Publisert

Partene hadde da sittet i forhandlinger siden tirsdag morgen kl. 10.00.

- Forhandlingene har vært kompliserte og intense, og vi var svært innstilt på å komme til enighet, men det ble dessverre ikke mulig, sier forhandlingsleder og administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge i en pressemelding.

- Med bakgrunn i forringede rammevilkår, den økonomiske situasjonen og usikkerheten og merkostnaden i forbindelse med de massive økningene i energi- og bunkerskostnadene som sjøtransporten i dag opplever, kunne arbeidsgiversiden ikke gå med på de høye lønnskravene til organisasjonene, sier han videre.

Oppgjøret går nå til mekling

Riksmekleren overtar nå ansvaret for oppgjøret og kaller partene inn til mekling.

– Vi går inn i en meklingsfase og får se hvilke løsninger vi kan oppnå med Riksmeklerens hjelp, avslutter adm. dir. i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Kystrederiene en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for skip i nærskipsfarten; short-sea shipping og aqua-shipping. Kystrederiene sitt tariffområde omfatter tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund, og omfatter om lag 6000 ansatte. Tariffområdet omfatter også Brønnbåteiernes Forening.