Generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson.

Den maritime næringen trenger flere kvinner

– Vi trenger flere kvinner med maritim utdanning, og en utdanningssektor og politikere som er med på løftet, skriver Grete Herlofson, generalsekretær i Redningsselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Da jeg kom inn i toppledergruppa i en av organisasjonene jeg tidligere har jobbet for, var mange nysgjerrige på hvem som skulle få den ledige lederjobben. Da navnet ble kjent, uttalte en tidligere kollega «Grete, ja. Flink jente det der. Bare så synd med de store låra».

Siden den gang har jeg hatt viktige lederjobber innenfor humanitær og frivillig sektor. Gjennom 25 år som leder synes jeg det har blitt enklere å være kvinnelig toppleder. Fordi samfunnet har sett at kvinnelige ledere leverer akkurat like godt som mannlige. Og at størrelse på lår eller andre irrelevante faktorer ikke har noen betydning.

I dag er jeg så heldig å få være generalsekretær i Redningsselskapet. En organisasjon med en historie som strekker seg over 131 år. 174 redningsskøyter har gjennom tidene reddet over 6800 mennesker fra drukningsdøden. En organisasjon av folket og for folket – eid av 120.000 medlemmer som sammen sikrer at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt. Et lite stykke norgeshistorie, men dessverre også et lite stykke historie om manglende likestilling.

Redningsselskapet har om lag 210 ansatte som til enhver tid jobber på redningsskøytene våre. Av våre 210 sjøansatte er 4 prosent kvinner. Til tross for en lang og stolt historie, fikk vi vår første kvinnelige skipsfører først i 2021. Bransjetallene viser samme skjevfordeling. Innenfor innenriks sjøfart med gods er det 98 prosent menn og 2 prosent kvinner. På slepebåter er hele 99 prosent menn og 1 prosent kvinner. Maritim næring har utfordringer knyttet til relasjonelle, strukturelle og kulturelle nivåer, som hindrer likestilling og mangfold, viser en studie Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har gjort for Nærings- og fiskeridepartementet. 

På papiret er det ikke vanskeligere å være en av få kvinner til sjøs. Utdanning, kvalifikasjoner og opplæring er lik. Men å alltid måtte bevise at du fortjener å være der du er, å møtes med fordommer knyttet til lår eller utseende, til om du er kvotert inn eller har fått lettere tilgang på grunn av kjønn, stjeler fokus fra jobben du er satt til og kvalifisert for. Ingen blir bedre av å være usikre. Snarere tvert om. Forskning viser at hvis du er en minoritet med mindre enn fire prosent, så vil du ha problemer med å utfolde deg. Resultatet er at du bruker mye tid på å forsvare hvorfor du er der du er, og når du har vist at du er verdig din plass, så har du mindre kapasitet til å videreutvikle deg.

Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder. Flere opplever at de ikke blir tatt på alvor eller slipper til, at nødvendig utstyr ikke er tilpasset dem og at arbeidet kan være vanskelig å kombinere med familieliv.

Norge er et av verdens mest likestilte land, et av verdens rikeste og har en av verdens lykkeligste befolkninger ifølge FNs lykkeindeks. I dag er det 8. mars 2023. En internasjonal dag for å sette likestilling og kvinners rettigheter på agendaen. En dag for like muligheter, for mestring og inkludering. I dag seiler vår frivillige redningsskøyte i Stavanger med 100% kvinnelig mannskap. Det er vi stolte av. Men vi burde vært mye lengre.

8. mars 2019 feiret Ethiopian Airlines den internasjonale kvinnedagen med en spesialflyvning med ren kvinnelig besetning fra Addis Abeba til Oslo. Etiopia er ikke ett av verdens mest likestilte land. Snarere tvert om, de ligger på 172 plass av 188. Men selv Etiopia, et land med enorme likestillingsutfordringer, har faktisk kommet lenger enn oss på noen områder. Som maritim næring må vi legge inn en felles innsats for bredere deltakelse, mangfold og likestilling innenfor næringen.

Likestillingskampen tar vi ikke alene, den tar vi sammen. Om vi skal lykkes med å få en bransje og næring med større mangfold og mer likestilling er vi nødt til å se på oss selv gjennom nye briller.

Våre ansatte går gjennom ulike livsfaser, både kvinner og menn. Vi som næring må derfor spørre oss om hvordan vi skal bli en enda mer attraktiv arbeidsplass som bidrar til at flere velger maritime yrker. Vi må sikre utstyr, kultur og arbeidsvilkår tilpasset alle kjønn. Redningsselskapet vil jobbe for en mer kjønnslikestilt organisasjon, fordi et større mangfold også skaper bedre resultater. Vårt mål er å ha 50 prosent kvinner i ledelsen, 30 prosent kvinner i den operative frivilligheten og 20 prosent kvinnelige sjøansatte innen 2030. Men for at vi skal klare å nå målene må vi ha flere å ta fra. Vi trenger flere kvinner med maritim utdanning. Vi trenger en utdanningssektor og politikere som er med på løftet.

Regjeringen vil i løpet av 2023 legge frem en maritim likestillingsstrategi. Det heier vi på. For at kvinner skal finne sin plass i maritim næring, må vi sikre at hindre er fjernet, og at jenter og kvinner føler seg velkommen i næringen. Maskinister, navigatører og skippere skal komme i alle kjønn med både små og store lår.

Det trenger næringen, og det trenger likestillingslandet Norge.