Wavefoil har selv bedt om at det skal åpnes konkurs i selskapet.

Wavefoil er konkurs

Selskapet Wavefoil, som har levert uttrekkbare vinger til skip, er konkurs.

Publisert Sist oppdatert

Styret gikk selv til tingretten og ba om at det skulle åpnes konkurs i selskapet.  Styret har opplyst at den samlede gjelden er på 2,8 millioner og at selskapet har verdier for rundt 2 millioner, skriver Sunnmørsposten

– Årsaken til oppbudet er at det tar litt lengre tid å modne markedet enn forutsatt. I tillegg har det vist seg vanskelig å hente kapital, sier Bente Storhaug Dahl, daglig leder i Wavefoil til Finansavisen

Møre og Romsdal tingrett la opplysningene fra styret til grunn, og mente at selskapet ville være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine og at betalingsvanskene ikke ville være av forbigående art.

– Vi har forsøkt å skaffe brofinansiering. Til det siste var det forhandlinger og prosesser om salg, men da dette strandet på oppløpssiden var det dessverre ingen gode alternativer igjen, sier Storhaug Dahl.

Det er fortsatt drift i selskapet, og det er fem ansatte hvorav to har levert oppsigelse.

Skiftesamling er planlagt 14. august. og advokat Anne Nerland Hovde er oppnevnt som bostyrer for konkursen.