Silje Skullerud (t.v) og Marte Ellingsen Tyldum er nye direktører for bærekraft i Kongsberg. Foto: Kongsberg
Silje Skullerud (t.v) og Marte Ellingsen Tyldum er nye direktører for bærekraft i Kongsberg. Foto: Kongsberg

Kongsberg ansetter direktører for bærekraft

Silje Skullerud og Marte Ellingsen Tyldum trer inn i nyopprettede stillinger som direktører for bærekraft i henholdsvis Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Kongsberg Maritime (KM).

Publisert Sist oppdatert

Kongsberg Gruppens ambisjon er at våre teknologier skal være en del av løsningen i et langsiktig, globalt bærekraftperspektiv. De nyopprettede direktørstillingene signaliserer selskapets sterke mål om kontinuerlig utvikling og forbedring på området. Kongsberg Gruppens bærekraftsressurser vil jobbe tett sammen på tvers av forretningsområder og fagfelt, heter det i en pressemelding.

– Vi skal ta ledende posisjoner innenfor det grønne skiftet og utvikle verdensledende, bærekraftig teknologi og løsninger knyttet til sikkerhet og havrommet, for kundene våre, sier Even Aas, konserndirektør for samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft.

Bred maritim innsats

– Jeg gleder meg skikkelig til å komme i gang. Vi har et eget Bærekraftsråd i Kongsberg Maritime (KM) som jeg har fått være med på å lede siden våren 2020, her ser vi tydelig at arbeidet med å koordinere og prioritere prosjekter for økt bærekraft bare vil øke i omfang fremover, sier Marte Ellingsen Tyldum.

Tyldum kommer fra stillingen som produktdirektør for digitale applikasjoner innen området Ship Intelligence i KM. Hun har jobbet i selskapet siden 2010 da hun begynte som trainee i Rolls-Royce Marine i Ålesund. Hun bor Ålesund, og er opprinnelig fra Trondheim hvor hun tok sin utdanning innen industriell økonomi ved NTNU. Tyldum er også styremedlem i Norsk Industri Teknobedriftene.

– Vi utvikler hele tiden spennende initiativer og ideer i KMs divisjoner. En av mine viktigste oppgaver vil være å se helheten og hjelpe forretningsområdet med å prioritere og støtte prosjekter som virkelig vil hjelpe oss inn i fremtiden, sier hun.

Tyldum er allerede involvert i maritime næringsinitiativer knyttet til FN gjennom FNs Global Compact og FNs høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi, og vil jobbe videre med dette i den nye rollen. Hun har arbeidssted ved KMs kontor i Ålesund.

Bidrar til sirkulærøkonomien

Kongsberg Gruppen er også opptatt av at selskapets forsvarsoperasjoner skal bidra til å ivareta FNs bærekraftsmål, også utover områder knyttet til sikkerhet og suverenitet. Silje Skullerud kommer fra stillingen som Compliance Officer i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), og skal nå lede forretningsområdets Bærekraftsteam.

– Forsvarsmyndigheter i mange land har et uttalt søkelys på bærekraft, både innen miljø, men også med hensyn på god styring og sosial utvikling. KDA må følge med på denne utviklingen. Området der vi kan ha størst innvirkning på miljø og klima er innenfor sirkulær økonomi, sier Skullerud, og utdyper:

– Forsvarsprodukter er utviklet for lang levetid. Hvis du legger til vedlikehold, reparasjon og overhaling (MRO) i bildet, samt ettermarkedet, er det åpenbart at dette er sirkulær økonomi, selv om økt bærekraft kanskje ikke tidligere har vært hovedmålet, sier hun.

Fremover vil KDA sette i gang piloter innenfor spesifikke produktgrupper, for å undersøke hvordan forretningsområdet kan styrke sitt bidrag til sirkulærøkonomien ytterligere.